Budapestre látogat Abhishék Szingh

Az ISTEN | NŐ kiállításban több alkotásával is jeleskedő nemzetközi hírű kortárs festő és képregényrajzoló, Abhishék Szingh a Hopp Múzeum felkérésére és az ICCR (Indian Council for Cultural Relations) támogatásának köszönhetően idén júniusban végre Magyarországra is ellátogat.

Időszak:
2018-06-17 - 2018-06-17

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Budapest


Exkluzív tárlatvezetés Sebő Ferenccel a Kéz | Mű | Remek. Népművészet. Nemzeti Szalon 2018 c. kiállításon

Sebő Fe­renc a Nem­zet Mű­vé­sze cím­mel ki­tün­te­tett, Kos­suth-díjas éne­kes, gi­tá­ros, te­ke­rő­lan­tos, dal­szer­ző, nép­ze­ne­ku­ta­tó és épí­tész­mér­nök, a hazai hang­sze­res nép­ze­nei és tánc­ház­moz­ga­lom egyik el­in­dí­tó­ja, a Sebő Együt­tes ve­ze­tő­je tart exk­lu­zív tár­lat­ve­ze­tést a Kéz | Mű | Remek. Nép­mű­vé­szet. Nem­ze­ti Sza­lon 2018 c. ki­ál­lí­tá­son.

Időszak:
2018-06-28 17:00:00 - 2018-06-28

Műcsarnok
Budapest


Múzeumok Éjszakája 2018 - Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont, Eger

Hogyan is tölthetné el az év legrövidebb éjszakáját? Mi megmutatjuk Önnek! Intézményünk színes programkínálattal várja Önt június 23-án!

Időszak:
2018-06-23 16:45:00 - 2018-06-24

Érseki Gyűjteményi Központ
Eger


Szabó Réka: Az idő rögzíthető

Szabó Réka a Mű­csar­nok Ka­ma­ra­ter­mé­be ké­szült, Az idő rög­zít­he­tő című hely­spe­ci­fi­kus ins­tal­lá­ci­ó­ját a min­den­na­pi élet egyik meg­ha­tá­ro­zó eleme, a nap­fény ins­pi­rál­ta. Az idő mú­lá­sa a fény vál­to­zá­sán ke­resz­tül lo­pó­dzik be az itá­li­ai re­ne­szánsz han­gu­la­tát meg­ele­ve­ní­tő ki­ál­lí­tó­tér­be.

Időszak:
2018-06-20 - 2018-08-05

Műcsarnok
Budapest


Mit vásárolt Jucika?

Nők a szocialista reklámban

A kiállítás a szocializmus időszakának (1947-1989) rekláméletét idézi meg, valamint az ebből kiolvasható női ideálkép, szerepkör változásait. A tárlat a reklám fejlődésének folyamatosságát és dinamikáját mutatja be, mindeközben feltárulnak a szocialista kereskedelmi plakátok készítésének „kulisszatitkai”, felcsendülnek a mozgóképes hirdetések közismert szlogenjei és dalai.

Időszak:
2018-06-19 - 2018-11-04

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
Budapest


Balatoni nyár

Írófényképek az 1950-es, ’60-as,

„Nekem a Balaton a Riviéra” – énekelte Németh Lehel az 1960-as években, a Kádár-korszak magyar tengeréről, amelynek partján tízezrek töltötték nyári szabadságukat nyaralókban, kempingekben, SZOT-üdülőkben, kiadó szobákban, a kiváltságosak hotelekben.

Időszak:
2018-06-20 - 2018-07-31

Petőfi Irodalmi Múzeum
Budapest