Magyar Nemzeti Múzeum

Budapest

Gróf Széchényi Ferenc 1802-ben ajándékozta a nemzetnek Magyarországra vonatkozó gazdag gyűjteményét. Ezt a dátumot tekinthetjük a Magyar Nemzeti Múzeum alapítási évének. A kollekció az ország egyik legszebb – Pollack Mihály által tervezett – klasszicista épületében kapott helyet. Az épület a nemzeti függetlenség egyik szimbóluma, fontos helyszíne volt az 1848. március 15-én kirobbant forradalomnak. A jeles nap ma nemzeti ünnep, a múzeum pedig minden évben a megemlékezések egyik helyszíne.
A Magyar Nemzeti Múzeum feladata a magyar nép és Magyarország történetére vonatkozó tárgyi emlékanyag gyűjtése, őrzése, a gyűjtemény tudományos feldolgozása és a közönségnek való bemutatása.
A múzeumban ma több mint egymillió régészeti, numizmatikai, történeti és képzőművészeti műtárgyat tartanak nyilván. Ebből válogatták az állandó kiállítások gazdag anyagát, amely előbb Kr. e. 400 000-től Kr. u. 804-ig tekinti át A magyar föld népeinek történetét, majd Magyarország históriáját mutatja be az államalapítástól 1990-ig.  Külön tárlat foglalkozik 20. századi világhírű, történelemalakító tudósainkkal.
Az állandó kiállítás anyagában látható a szkíta és a kelta kultúrkörhöz tartozó emlékek legismertebb darabja, a pajzsdíszként szolgáló aranylemezből készült szarvas, és itt tekinthető meg a Szent István korából származó koronázási palást is. A gyűjtemény jelentős műtárgyai közé tartozik továbbá a Monomachos korona, a Nyírbátorból származó stallum, de láthatók itt a magyarországi szabadkőművesség emlékei vagy a Magyarország és Ausztria közötti határ „vasfüggönyének” egy darabja is.
A Múzeumkert a főváros egyik kedvelt találkozási helye, ahol számos irodalmi és történelmi személyiségnek állítottak emléket. A lépcsőtől balra található márványoszlop a római Forum Romanumról származik. A kert ma is aktív színtere a város kulturális életének; itt rendezik például minden évben az ország múzeumainak találkozóját, a Múzeumok Majálisát.
A Magyar Nemzeti Múzeum Központi Könyvtára összetétele és nagysága alapján Közép-Európa egyik legjelentősebb régészeti szakkönyvtárának számít.

TEMATIKA

1088 Budapest, Múzeum körút 14–16.
Nyitva tartás:Egész évben. Kedd–Vas: 10:00–18:00

+36 1 338 2122, +36 1 317 7806 (fax)
www.hnm.hu
info@hnm.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLETE

Pecsétszám

104

Kiskönyvtár

055 Magyar Nemzeti Múzeum


Bye - bye Szása!

Kulisszatitkok a szovjetek kivonulásáról

A rendszerváltoztatás egyik legnagyobb hatású eseménye volt, mikor 1989. május – június folyamán megkezdődtek a tárgyalások a szovjet csapatok kivonásáról Magyarország területén. Milyen jogi háttere volt az eseménynek?

Magyar Nemzeti Múzeum
BudapestBye - bye Szása!

Kulisszatitkok a szovjetek kivonulásáról

A rendszerváltoztatás egyik legnagyobb hatású eseménye volt, mikor 1989. május – június folyamán megkezdődtek a tárgyalások a szovjet csapatok kivonásáról Magyarország területén. Milyen jogi háttere volt az eseménynek?

Magyar Nemzeti Múzeum
BudapestKelet és nyugat határán - A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában

„A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában" címmel nyílt és egészült ki a Magyar Nemzeti Múzeum „Kelet és Nyugat határán" című állandó kiállítása. A Kárpát-medence területén feltárt régészeti leleteket bemutató állandó kiállítást teljessé tevő rész megnyitásával Magyarország legnagyobb és leggazdagabb állandó régészeti kiállítása jött létre.

Magyar Nemzeti Múzeum
BudapestKelet és nyugat határán - A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában

„A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában" címmel nyílt és egészült ki a Magyar Nemzeti Múzeum „Kelet és Nyugat határán" című állandó kiállítása. A Kárpát-medence területén feltárt régészeti leleteket bemutató állandó kiállítást teljessé tevő rész megnyitásával Magyarország legnagyobb és leggazdagabb állandó régészeti kiállítása jött létre.

Magyar Nemzeti Múzeum
BudapestKelet és nyugat határán - A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában

„A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában" címmel nyílt és egészült ki a Magyar Nemzeti Múzeum „Kelet és Nyugat határán" című állandó kiállítása. A Kárpát-medence területén feltárt régészeti leleteket bemutató állandó kiállítást teljessé tevő rész megnyitásával Magyarország legnagyobb és leggazdagabb állandó régészeti kiállítása jött létre.

Magyar Nemzeti Múzeum
BudapestKelet és nyugat határán - A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában

„A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában" címmel nyílt és egészült ki a Magyar Nemzeti Múzeum „Kelet és Nyugat határán" című állandó kiállítása. A Kárpát-medence területén feltárt régészeti leleteket bemutató állandó kiállítást teljessé tevő rész megnyitásával Magyarország legnagyobb és leggazdagabb állandó régészeti kiállítása jött létre.

Magyar Nemzeti Múzeum
BudapestKelet és nyugat határán - A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában

„A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában" címmel nyílt és egészült ki a Magyar Nemzeti Múzeum „Kelet és Nyugat határán" című állandó kiállítása. A Kárpát-medence területén feltárt régészeti leleteket bemutató állandó kiállítást teljessé tevő rész megnyitásával Magyarország legnagyobb és leggazdagabb állandó régészeti kiállítása jött létre.

Magyar Nemzeti Múzeum
BudapestTanulmány Raktár

Tanulmány Raktár néven, ebben a különleges - a nagyközönség elől legtöbbször elzárt - teremben a kerámia-, üveg- és porcelángyűjteményünk kiemelkedő darabjait mutatjuk be ingyenes vezetések keretében (csak a belépőjegyet kell megváltani) adott időpontokban.

Magyar Nemzeti Múzeum
BudapestLapidárium - római kőtár

A kiállítás a múzeum nemzetközileg is számon tartott gazdag gyűjteményéből a legjellemzőbb kőemlék típusokat mutatja be: urnatartó kőedényt, sírköveket, szarkofágokat, kis, templom formájú síremlékek elemeit, isteneknek szentelt fogadalmi oltárokat és építkezéseket megörökítő feliratokat.

Magyar Nemzeti Múzeum
BudapestKoronázási palást

A palást eredetileg harang alakú, zárt miseruha volt, amelyet később alakítottak át palásttá. A ráhímzett donációs felirat szerint Szent István király (997-1038) és Gizella királyné készíttette és ajándékozta 1031-ben a székesfehérvári Szűz Mária-egyháznak. Alapanyaga rozettamintás bizánci selyem, amelyet csaknem teljesen beborít az aranyszállal hímzett díszítés.

Magyar Nemzeti Múzeum
BudapestTudós magyarok - Akik a XX. századot csinálták

Magyar Nemzeti Múzeum
BudapestKözépkori és kora újkori kőtár

A kiállítás a gyűjteményi anyagnak megfelelően két részre tagolódik: a kiállítási tér lejáratok felöli részébe kerültek az építészeti emlékek; a rendkívül gazdag sírkőgyűjtemény zömmel Budáról, de az ország más területeiről is származó darabjai a középkori sírkövek főbb típusait, formai jegyeik alakulását mutatják be a különböző stíluskorszakokban.

Magyar Nemzeti Múzeum
BudapestMagyarország története az államalapítástól 1990-ig

A 2002-ben alapításának 200. évfordulóját ünneplő Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményeiben világhírű tárgyak találhatók, melyek közül számos az 1996-ban, a millecentenárium alkalmából megnyílt állandó történeti kiállításban látható. A kiállítás az államalapítástól, az önálló királyi hatalom megszervezésétől a demokratikus rendszerváltásig, 1990-ig mutatja be Magyarország történetét, de a múzeum őrzi a magyar koronázási palástot is.

Magyar Nemzeti Múzeum
BudapestA pokol bugyrai

Málenkij robot – Kényszermunka a Szovjetunióban

A Magyar Nemzeti Múzeum november 25-én nyíló új állandó kiállítóhelye „A pokol bugyrai… „Málenkij robot” – Kényszermunka a Szovjetunióban”, a második világháború után tömegesen elhurcolt nők és férfiak számára állít emléket.

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest