Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum

Kiskőrös

Petőfi Sándort nemcsak költőként, de forradalmárként, nemzeti hősként is tiszteljük. Diákévei vándorlással és színészi próbálkozásokkal teltek, végül a költészet mellett döntött. Rövid, mindössze hét évnyi alkotói periódusa alatt számos irodalomtörténetileg fontos művet hozott létre; éleslátása, szenvedélyessége és politikai érzékenysége legendássá tette. 1848-ban egyik vezető alakja lett a forradalomnak, 1849-ben feltehetően a szabadságharc erdélyi csatái során esett el.
Petőfi szülőházát sikerült eredeti formájában megőrizni. Már 1880-tól látogatható, de csak később rendezték be kiállításokkal. Az 1780 körül épített műemlék épület utcai szobája a költő születésekor tapasztalható állapotot őrzi; a nyitott kéményes konyhában a dajka munkaeszközeit és korabeli használati tárgyakat lehet látni. A család bútorai mellett a költőhöz köthető relikviák is helyet kaptak itt: Petőfi anyakönyve, ón keresztelőkannája, pipája, tintatartója.
A szülőházat műfordítói szoborpark köti össze az irodalmi múzeummal. Az udvaron jelenleg tizenhét, Petőfi műveit saját anyanyelvére fordító művész szobra áll. Az emlékmúzeumban látható irodalomtörténeti kiállítás megidézi a költő színészi múltját, tájlírájának hangulatát, családi fészkét, és válogatást nyújt életében megjelent műveiből. A számítógépes életmű-feldolgozás akusztikus és vizuális élményekkel igyekszik maradandóvá tenni a látogatást.
Az emlékmúzeumban alakították ki a helytörténeti kiállítást is, ahol Kiskőrös múltjának fontosabb állomásai jelennek meg a szarmata és avar leletanyagoktól Petőfi koráig. Egy külön terem a Petőfi költészete körül kialakult kultuszt veszi górcső alá; idegen nyelvű kiadványok, évfordulók és rendezvények dokumentációja, emlékkönyvek kaptak itt helyet. Az emeleten a költő életéhez és műveihez kapcsolható képzőművészeti kollekció található.
A múzeum-együttes része a Szlovák Tájház is, amely a 18. század elején Kiskőrösre telepített szlovákok kultúráját és öltözködését bemutató állandó kiállításnak ad otthont.

TEMATIKA

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 5.
Nyitva tartás:Egész évben. Kedd–Vas: 9:00–17:00

+36 78 312 566
www.petofimuzeum.hu
petofimuzeum@koroskabel.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLETE

Pecsétszám

327

KiskönyvtárHelytörténeti kiállítás

A kiállítás első terme helytörténeti anyag, gazdag újkő-, réz- és bronzkori, szarmata valamint avar leletanyaggal, melyek a környéken kerültek elő, a Nemzeti Múzeum tulajdonában vannak, ill. a Paulinyi-féle gyűjtemény részét képezik. (Kiskőrös környéki lelet az avar hercegkisasszony alamandin köves arany nyakéke is, mely a kiállításon szintén megtekinthető.)

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
KiskőrösPetőfi és Kiskőrös

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
KiskőrösA szlovákság viselete, néprajzi eszközök

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
KiskőrösBerendezett kamra

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
KiskőrösNyitott kéményes konyha

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
KiskőrösKultusztörténeti kiállítás az Emlékmúzeumban

Petőfi költészetének világirodalmi méretű kultuszát a falfelületre kiterített földgömb érzékelteti, rajta alfabetikus sorrendben a Petőfi költészetével anyanyelven rendelkező országok. Mellette négy tárlóban válogatás tekinthető meg az idegen nyelvű Petőfi-kiadványokból.

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
KiskőrösPetőfi születési szobája

Az 1780 körül épült háromosztatú, középpadkás, vert falú, nádfedeles népi műemlék, Petőfi Sándor szülőháza 1880 óta tekinthető meg belülről, akkor nyitotta meg a Magyar Írók és Művészek Társasága nevében Jókai Mór. 1948-49-ben, a forradalom és szabadságharc centenáriumi ünnepségsorozata alkalmával fogalmazódott meg az igény arra, hogy a szülőház teljes egészében múzeummá váljék. Hogy ez megvalósulhasson, rendbe kellett tenni a házat, és család bútorait ide kellett hozatni a fővárosból. 1953-ra teljesült az álom.

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
KiskőrösPetőfi a képzőművészetben

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
KiskőrösA szlovákság a XX. sz. Elején

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
KiskőrösIrodalomtörténeti kiállítá

A "sötét" szoba a színház illúzióját teremti meg a színpadot stilizáló háttérrel, melyből váratlanul, ám lendületesen kilép a költő. A tájat hitelesen bemutató madár- és növényvilágot tartalmazó vitrinek - melyek közvetlenül a "színpad" előtt állnak - érzelmi előkészítést nyújtanak a költő tájlírájához.

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
KiskőrösPetőfi és családja Kiskőrösön

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
Kiskőrös