Trianon Múzeum

Várpalota

Várpalotán található Magyarország egyetlen olyan múzeuma, melyet az I. világháborút lezáró, végzetes következményekkel járó békediktátumnak szenteltek. A Trianon Múzeum 2004-ben nyílt, és az 1920-as békekötés előzményeit, körülményeit és következményeit mutatja be több oldalról, korabeli dokumentumok, fényképek és művészeti alkotások segítségével.
Az 1920-as békekonferencia magyar delegációjának vezetőjéről, Apponyi Albertről elnevezett ligetben áll a múzeumnak otthont adó Zichy-kastély, amely önmagában is megtekintésre érdemes. Az Ybl Miklós tervezte épület helyén eredetileg a környék földesurainak, a Zichyeknek a kastélya állt, amely egy tűzvészben megsemmisült, így 1865-ben új épületet emeltek a helyére. A kastélyt impozáns belső terek jellemzik, melyek közül kiemelkedik a legfelső szinten kialakított, fal- és mennyezetfreskókkal díszített kör alakú könyvtárszoba. Bár az épület a háborúk során károkat szenvedett, és később tüzérmúzeumként hasznosították, a freskók – javításokkal – ma is láthatók.
A trianoni béke több szegmense is önálló tárlatot kapott a múzeumban, például a Székely Hadosztály 1918–1919-es honvédő harcai, a Magyar Királyi Államvasutak szétdarabolása, a két világháború közötti revíziós mozgalom története vagy a trianoni döntés korabeli ábrázolásai (különösen gazdag a Trianon és a magyar bélyegkiadás című tárlat). Néhány tematikus gyűjtemény is megtekinthető a múzeumban, köztük A magyar nemzeti himnuszok története – A Himnusz, a Szózat és a Székely Himnusz vagy a Kolozsvár Mozgóképszínház – Az elszakított területek hazatérését feldolgozó filmek bemutatója című kiállítás.
A harmincas, negyvenes évek eseményeiről is képet kapnak a látogatók: megtekinthető Klebelsberg Kuno elemi népiskolájának osztályterme 1930-ból, Sass Elemér hagyatéka, mely többek között felszabadult városaink 1938–1941-es közgyűlési jegyzőkönyveit tartalmazza, a Délvidéki Magyar Golgota 1944–45 című tárlat, valamint a Magyar sors Csehszlovákiában 1945–1948 – Deportálás, kitelepítés, Beneš-dekrétumok című gyűjtemény.
A múzeum állandó vándorkiállítása 31 tabló segítségével, külső helyszíneken mutatja be a békeszerződést.

TEMATIKA

8100 Várpalota, Gróf Apponyi Albert liget 1.
Nyitva tartás:Egész évben. Kedd–Vas: 10:30–15:00

+36 88 372 721
www.trianonmuzeum.hu
trianonmuzeum@trianonmuzeum.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLETE

Pecsétszám

3010

KiskönyvtárKézjegy, amely megpecsételte a történelmi Magyarország sorsát

A trianoni békediktátum aláírása

A Magyarországot megcsonkító trianoni diktátumot 1920. június 4-én írták alá, budapesti idő szerint 16.32-kor a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon-kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles folyosóján, a Galérie des Cotelles-ben.

Trianon Múzeum
VárpalotaSomogyi Győző: A nagy térkép. A Kárpát-medence magyarlakta területei madártávlatból

Somogyi Győző festőművész páratlan vállalkozásba kezdett az 1970-es években. Gyalogszerrel bejárta, majd dombok, házak, templomtornyok tetejéről megrajzolta a régi ország magyarlakta területeinek égi látványát. A fantasztikus mű elkészült és restaurált változata állandó jelleggel, a művész egyedi kiegészítéseivel, kizárólag kiállításunkon látható.

Trianon Múzeum
VárpalotaElpusztított köztéri műemlékek a Kárpát-medencében 1918 után

A Zichy-kastély földszinti folyosóján elhelyezett képsorozat megrendítő mementója annak az 1920 után bekövetkezett pusztításnak, mely az anyaországtól elcsatolt területek köztéri műemlékeit érte Kárpát-medence szerte.

Trianon Múzeum
VárpalotaA Trianoni diktátum története és következményei

A Trianon Múzeum vándorkiállítása 31 darab, nagy méretű, színes tablón mutatja be a trianoni békediktátum történetét és tragikus következményeit.

Trianon Múzeum
VárpalotaCivitas Fortissima

Balassagyarmat, a legbátrabb város

1919. január 29-én kelt fel Balassagyarmat lakossága a nógrádi várost két hete megszállás alatt tartó cseh legionáriusok ellen, akiket a közelben állomásozó magyar katonaság segítségével még azon a napon kiűztek a településről.

Trianon Múzeum
VárpalotaA trianoni fájdalom költője - Sajó Sándor

Az 1920-as évek egyik legnépszerűbb költőjének, a trianoni trauma leghitelesebb, legnagyobb hatású megéneklőjének állít emléket a Sajó Sándor kiállítás.

Trianon Múzeum
VárpalotaKolozsvár Mozgóképszínház

A Kolozsvár Mozgóképszínház a magyar filmipar kanyargós történetének hősi korszakát idézi meg, melynek időszakában hazánk a filmkészítés terén is világelsőnek számított.

Trianon Múzeum
VárpalotaKlebelsberg Kunó Elemi Népiskola

A Trianon Múzeum elemi iskolai osztálytermében arról a 20. század eleji iskolai életről szerezhetünk kézzel fogható képet, melynek hangulatát jórészt csak nagyszüleink visszaemlékezési idézik meg számunkra.

Trianon Múzeum
VárpalotaA trianoni tragédia előhírnöke - Vargha Gyula

Görzsönyi Vargha Gyula, költő, műfordító, tudós, statisztikus, a jog- és államtudományok doktora, igazgató miniszteri tanácsos, a magyar királyi központi Akadémia és a Kisfaludy Társaság rendes tagja, ez a sokoldalú polihisztor, nagy tudásával és töretlen munkabírásával szinte minden hivatalában az utókor elismerésére méltót alkotott.

Trianon Múzeum
VárpalotaIrredenta falvédők a két világháború közötti Magyarországon

Magyar paraszti enteriőr az 1930-as években

A trianoni diktátumot követő fájdalom, és az azt követő időleges területi visszacsatolások öröme és fájdalma a társadalom egészét, így a parasztságot is áthatotta, és tárgyiasult formában a parasztemberek mindennapjaiba is bekerült.

Trianon Múzeum
Várpalota"Végül is ketten maradnak, Isten és a bor"

Szőlő- és borkultúra a Kárpát-medencében 1875-1920 - vándorkiállítás

Az 1875 és az 1920 közötti korszak szőlészeti-borászati viszonyait, Magyarország történelmi borvidékeit, borfajtáit, hagyományos szőlőművelő és borkészítési eszközeit közérthető, látványos, képes és szöveges tablók mutatják be.

Trianon Múzeum
VárpalotaA Trianoni Békeszerződés revíziójának radikális kísérlete. A Lajtabánság és Prónay Pál

Kiállításunk korabeli naplók, fényképek, dokumentumok, a legfrissebb történeti szakmunkák segítségével mutatja be a korabeli nemzetközi katonai és diplomáciai helyzetet, a Selmecbányái és soproni diákok lobogó hazaszeretetét és tevőleges katonai cselekményeit, a Lajtabánság kikiáltását, Prónay Pál szerepét.

Trianon Múzeum
VárpalotaPrónay Pál és a nyugat-magyarországi felkelés

A nyugat-magyarországi felkelés 1921. augusztus 28. – 1921. október 13. között zajlott a mai Burgenland és Magyarország nyugati területén. A felkelés kiváltó oka az osztrák államtanács 1918. november 17-i nyilatkozata volt, amelyben etnikai elvekre hivatkozva bejelentette a területi igényét Nyugat-Magyarországra, beleértve Sopron városát is.

Trianon Múzeum
VárpalotaKrúdy Gyula elfelejtett városa: Várpalota

Várpalota a 19. századi Magyarország egyik virágzó mezővárosa volt. A városka polgárai egy soknemzetiségű és sokvallású kistáj központjában maradandó értékeket hoztak létre.

Trianon Múzeum
VárpalotaFelszabadult városaink közgyűlései 1938-1941 - Dr. Sass Elemér hagyatéka

Sass Elemér munkássága és életműve a II. világháborút követő kommunista diktatúra következtében mára szinte teljesen a homályba merült. A háború előtti események hiteles kordokumentumai, köztük az 1939–1942-es bécsi döntések nyomán Magyarországhoz visszatért felvidéki és erdélyi városok írásos anyagai pedig sokszor ugyancsak áldozatul estek a különböző hatalmi érdekeknek.

Trianon Múzeum
VárpalotaAz Országzászló mozgalom története

Az országzászló mozgalom létrehozója a trianoni fájdalom volt, s azon a felismerésen alapult, hogy az ugyanazon nemzethez tartozók összetartozása megmarad akkor is, ha a közösségeket határok választják el egymástól.

Trianon Múzeum
VárpalotaÖröm és mámor. Az elszakított területek visszatérése 1938-1941

1938 és 1941 között az első világháborút követően Magyarországtól elcsatolt területek egy része néhány évre visszatért az anyaországhoz. Kiállításunk a visszatérés első, lélegzetelállító pillanatait mutatja meg színes és fekete-fehér fényképfelvételekkel, a változásokat bemutató térképlapokkal, Cs. Szabó László, Rónai Zoltán, Marái Sándor korabeli, megrendítő tudósításaival.

Trianon Múzeum
VárpalotaA magyar virtus és hősiesség relikviái

Az első és második világháború magyar helytállásának legszebb tárgyi emlékeit mutatja be a kiállítás. A lövészárkokban lőszerből, puskagolyóból, fák gyökereiből készült emlékek, hamutálak, gyújtók, falvédők, poharak, tálkák, újságok idézik a magyar katona hazaszeretetének megrendítő bizonyítékait.

Trianon Múzeum
VárpalotaA magyar nemzeti himnuszok története

Kiállításunkban a magyarság himnuszainak értékes relikviái jelennek meg, melyek a himnuszok történetének egy-egy epizódját jelenítik meg.

Trianon Múzeum
VárpalotaMagyar kastélyok és kúriák a Kárpát-medencében

Gróf Lónyay Menyhért egykori magyar miniszterelnök egyenes ági leszármazottja, a jelenleg Szerbia területén élő Erdélyi István festőművész évekkel ezelőtt a valaha a család tulajdonában levő kastélyokat, kúriákat kezdte el festeni. Jelenleg már szinte nincs olyan jelentősebb kastélya a Kárpát-medencének, amelyet különleges, megragadó stílusában ne örökített volna meg.

Trianon Múzeum
VárpalotaTrianon és a magyar bélyegkiadás

1918-at követően az államhatárokban és az állami felségterületekben Közép-Európában bekövetkező hatalmas változásokat, talán a postai levelezőlapokon, bélyegeken, bélyegzéseken, felülbélyegzéseken lehet a legpontosabban bemutatni és nyomon követni.

Trianon Múzeum
VárpalotaIrredenta dalok és zenekarok a két világháború közötti Magyarországon

A Trianon Múzeum kiállításának részeként a látogatók egy század eleji polgári enteriőrbe léphetnek be. A polgári szobabelsőben a jellegzetes bútorok és tárgyak mellett az irredenta zenei mozgalomhoz kapcsolódó relikviák is láthatók.

Trianon Múzeum
VárpalotaElszakított magyar gyógyfürdők Pöstyéntől Herkulesfürdőig

A Kárpát-medence Európa termálvizekben leggazdagabb területe, s a világon az ötödik leggazdagabb termálvízkészlettel rendelkezik. A magyar föld alatt páratlan kincsek rejtőznek, a fürdőéletnek mintegy kétezer éves hagyománya van errefelé.

Trianon Múzeum
VárpalotaHatárátkelőhelyek az 1900-as évek elején

A Trianon Múzeum ezen kiállítása számba veszi és röviden ismerteti a történelmi Magyarország és Horvát-Szlavónország első világháború előtti, fontosabb közúti és vasúti határátkelőhelyeit, kiegészítve korabeli és mai fényképekkel és térképrészletekkel.

Trianon Múzeum
VárpalotaAz összeomlástól a revízióig

A magyar irredenta mozgalom 1918-1941 között

A kiállításon a 20. század eleji Magyarország irredenta és revíziós mozgalmához kapcsolódó ritka és értékes tárgyi- és képanyag kerül bemutatásra.

Trianon Múzeum
VárpalotaVármegyeházak a történelmi Magyarországon

A régi Magyarország fennállásának mozdíthatatlan talpköve a vármegyei autonómia, a vármegyei élet és közigazgatás központja pedig a messze környék legtekintélyesebb, legpatinásabb épülete a vármegyeháza volt.

Trianon Múzeum
VárpalotaElpuszított köztéri műemlékek a Kárpát-medencében 1918 után

Az 1918-1920-as impériumváltásnak talán az egyik legkevésbé ismert, ám leggyalázatosabb fejezete a magyar jelenlétet, történelmet és csodálatos kulturális teljesítményt őrző és megmutató, határon túlra került köztéri szobrok, emlékoszlopok, emléktáblák eszeveszett, barbár, görcsös és tömeges megsemmisítése volt.

Trianon Múzeum
VárpalotaMógor Tamás: Magyar címertörténet. Magyarország legnagyobb kézzel festett címergyűjteménye

A családi és nemzeti folytonosságot látványosan, érzelmileg könnyen befogadhatóan és demonstratívan bemutató címerek előállításának, történetének és tudományos vizsgálatának diszciplínája a heraldika, talán a legnagyobb pusztításokat szenvedte el az utóbbi évtizedekben. Éppen ezért kimagasló jelentőségű Mógor Tamás kézzel festett magyar címertörténeti sorozata.

Trianon Múzeum
VárpalotaA trianoni fájdalom kölfője: Sajó Sándor

Az 1920-as évek egyik legnépszerűbb költőjének, a trianoni trauma - Reményik Sándor mellett - leghitelesebb, legnagyobb hatású megéneklőjének állít emléket a Sajó Sándor kiállítás. A gyűjteményben látható a páratlan szerencsével megmenekült s egy budai pincéből kalandos úton előkerült Sajó Sándor családi hagyaték, ennek legérdekesebb eredeti dokumentumai és természetesen a legszebb Sajó költemények.

Trianon Múzeum
VárpalotaTurulszobrok a Kárpát-medencében

Kiállításunk a turulmadár Kárpát-medence szerte egyre növekvő számú, rendkívül változatos köztéri megjelenéseit mutatja be Katona Bernadette gyűjtése alapján. Mai ismereteink szerint a Kárpát-medencében 700-nál is több turul található.

Trianon Múzeum
VárpalotaÖröm és mámor

A Magyarországról elcsatolt területek visszatérése

Kiállításunk az 1938-as és 1940-es bécsi döntések nyomán megvalósuló területi revízió történetét, illetve a hazatérés felemelő és megrázó pillanatait meséli el archív felvételek, visszaemlékezések segítségével.

Trianon Múzeum
VárpalotaA Székely Hadosztály honvédő harcai

Kiállításunkkal az Erdélyt – 1919 elején jogtalanul – megszálló román hadsereg ellen harcoló, javarészt erdélyi önkéntesekből alakult Székely Hadosztálynak és annak vezetőjének, Kratochvil Károlynak kívánunk emléket állítani.

Trianon Múzeum
VárpalotaTatár Dóra - Ónodi Béla: A történelmi Magyarország vármegyéinek címerei ólomüvegen

Az egyik legismertebb és legtehetségesebb ólomüveggel foglalkozó magyar művészházaspár vállalta a Trianon Múzeum centrális pontján található hajdani barokk könyvtárterem mennyezeti világító ablakainak restaurálását. A három, eddig elkészült ablaküveg közepén az integer és a trianoni Magyarország kontúrjai látszanak, üvegenként a régi Magyarország négy-négy vármegye címerével, az ovális üveg szélén a vármegyék neveivel.

Trianon Múzeum
VárpalotaDélvidéki Magyar Golgota 1944-45

vándorkiállítás

1944-45 telén Délvidéken a jugoszláv kommunista partizánalakulatok válogatott kegyetlenségű „etnikai tisztogatást" hajtottak végre a „nem délszláv népek" körében.

Trianon Múzeum
VárpalotaAz erdélyi vasutak román megszállása

Kiállításunkkal az I. világháború előtti Európa egyik legfejlettebb vasúthálózatának elpusztítására, és a magyar vasutasok hősi ellenállásra emlékezünk.

Trianon Múzeum
VárpalotaMagyar sors Csehszlovákiában 1945-1948

Az első világháborút a magyar nemzet számára oly keserűen lezáró trianoni békediktátum a Felvidék tekintetében Magyarország területéből 63 ezer négyzetkilométernyi területet csatolt az új államalakulat – a Csehszlovák Köztársaság terültéhez, a homogén tömbben élő egymillió-hetvenkétezer magyarral egyetemben.

Trianon Múzeum
VárpalotaA magyar revizionista mozgalmak történetéhez

Az első világháborút lezáró békeszerződéseket a magyar társadalom szinte egyöntetű megdöbbenéssel és heves elutasítással fogadta. Az egy irányba mutató politikai, civil és egyéni mozgalmak hatására jöttek létre a békeszerződés felülvizsgálatát követelő irredenta, területvédő, kitelepített, hazafias és katonai szervezetek, egyesületek, majd szerveződtek nagyszabású kampányok, aláírásgyűjtések határon innen és túl.

Trianon Múzeum
VárpalotaNemzeti jelképek üveg- és porcelán tárgyakon

Az első világháborút megelőző évtizedekben a fürdőhelyeken, turisztikai központokban árusított matricás üvegpoharak, a világháborút követően pedig a festett porcelán tálak, edények, poharak jelentették a tájhoz, helyhez, szülőföldhöz tartozás legszínesebb, legismertebb megjelenési formáit.

Trianon Múzeum
VárpalotaSzeleczky Zita Emlékszoba

Kiállításunkban az emigrációba kényszerített, gyönyörű színésznő személyes tárgyai és dokumentumai mellett, magyarságmentő- és szervező tevékenységének szép hagyatéka látható.

Trianon Múzeum
VárpalotaMagyarországi vármegyék és törvényhatósági jogú városok képeslapokon 1896-1918

Kiállításunk különleges időutazást ígér a történelmi Magyarország legszebb településeihez, váraihoz, műemlékeihez, természeti szépségeihez, hegycsúcsaihoz, folyóihoz, néprajzi különlegességeihez. Kiállításunk a szerencsi Képeslap Múzeum Közép-Európában egyedülálló gyűjteménye alapján, megyei metszetekben tárja a múzeum látogató elé a régi Magyarország páratlan, ezerszínű adottságait és jelenvaló, máig ható, feltámasztható lehetőségeit.

Trianon Múzeum
VárpalotaErdély újra a miénk! - Németh Nándor grafikusművész emlékkiállítása

Németh Nándor a kiemelkedő, ám Magyarországon kevéssé ismert, emigrált grafikusművész 1915-ben született, az 1930-as években könyvillusztrátorként dolgozott, mesefilmeket rajzolt, valamint kiállítások rajzait készítette el.

Trianon Múzeum
VárpalotaEredj, ha tudsz!

Reményik Sándor Emlékkiállítás

Reményik Sándor (1890-1941) a két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja. Munkássága a legutóbbi időkig viszonylag ismeretlen volt Magyarországon, mert őt és költészetét 1945 után – jórészt politikai megfontolásokból – évtizedekre száműzték a magyar irodalomból.

Trianon Múzeum
Várpalota