Szent István Király Múzeum - Állandó Régészeti Kiállítás, Középkori Romkert

A Szent István Király Múzeum központjaként funkcionáló, barokk stílusban épült egykori jezsuita, majd ciszterci rendház épülete 1978-ban került az intézmény kezelésébe. A 2012 óta Székesfehérvár fenntartásában működő múzeum állománya már a nyolcvanas évek elején meghaladta az egymillió tárgyat, ezzel az ország három legnagyobb gyűjteményének egyikévé vált. Kollekciói közül ma a több mint 1 250 000 tárgyból álló régészeti anyag a legkiterjedtebb, de jelentős a történeti, numizmatikai és néprajzi, továbbá a képzőművészeti kollekció is. A régészeti gyűjteményből különösen fontos a nadapi bronzkori kincslelet és az aranyékszerekben gazdag igari avar fejedelmi sír, míg a középkort leginkább kőfaragványok képviselik. A régészeti állandó tárlatokon kívül az intézmény időről időre összegző jellegű időszaki kiállításokon mutatja be a múzeumban zajló kutatások eredményeit. A székesfehérvári Koronázó téren található Középkori Romkert a magyarság egyik legfontosabb nemzeti emlékhelye. A Szűz MáŹria tiszteletére emelt egykori kiŹráŹlyi préŹpostŹsáŹgi tempŹlomot Szent István kezdte el építeni 1015 körül. Az évszázadok során több ízben bővített, átépített és felújított háromhajós bazilika a középkori magyar állam legszentebb helye volt, hiszen a királyok koronázási helyeként szolgált. A koronán kívül itt őrizték az ország kincstárát, levéltárát és a méltósági jelvényeket is, a hódoltsági időkben azonban lőporraktárnak használták a bazilikát, így az a város 1601. évi ostroma során felrobbant. A 19. század végén folytatott ásatások során a bazilikának mintegy háromnegyed része került felszínre. A Műemlékek Országos Bizottsága 1936?37-ben ismét feltárta a templomot és konzerváltatta azt; a romkert felavatására 1938-ban került sor. A romterületre zarándokolva a bazilika pillérmaradványait és a szentélyt lezáró apszis alapköveit láthatjuk, továbbá a Pipo-tornyot és a bazilika déli oldalán elhelyezkedő kerengő egy részét. Kőlapok jelzik több királyi pár sírhelyét, az előkerült csontvázakat magában foglaló osszáriumot pedig kőkereszttel díszített dombormű jelöli. A honfoglalás 1100. évfordulójára, 1996-ban restaurálták Aba-Novák Vilmosnak a mauzóleumban látható nagyméretű történelmi szekkóját, amely a Szent Korona és a Szent Jobb történetét mutatja be. A Középkori Romkert áprilistól október végéig látogatható.8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.

Nyitva tartás:I.4-IV.30., X.1-XII.22.: Kedd-Pént 10:00-14:00, Szom-Vas 14:00-18:00, V.1-IX.30.: Szer-Pént 10:00-16:00, Szom-Vas 12:00-18:00

+36 22 315 583
www.szikm.hu
titkarsag@szikm.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
712
Kiskönyvtár
309-310 Nemzeti Emlékhely

TEMATIKA

Történelem, régészet

Képzőművészet

Kiállítások