Dobó István Vármúzeum

Eger

A Dobó István Vármúzeum az egri vár műemléki épületében működik. Szent István király 1001–1009 között alapított püspökséget Egerben, ennek védelmére épült 1248-tól kővár a településen. A püspöki székhely az 1400-as években élte virágkorát, a török hódítás 1552-ben érte el Eger várát, melyet a kétezres védősereg öt héten keresztül védett a török túlerővel szemben.
Az állandó kiállítás több tárlatból tevődik össze. A gótikus palota emeletén található a vár történetét bemutató kiállítás, amely 2001 augusztusában nyílt meg, és fő célja a püspökségi, majd végvári funkciókat ellátó Eger megismertetése a látogatókkal. A kiállításon az államalapítás korától a Rákóczi-szabadságharcig kísérhetjük nyomon a vár történetét. A palota földszintjén tekinthető meg a Hősök terme, amely először a várparancsnok, majd a börtön kápolnája volt. Itt maradt fenn egy fekete-fehér, Golgotát ábrázoló falfestmény is. A hely emlékhelyként is működik: a várvédők neveit kőtáblák tartalmazzák, maradványaik szarkofágokban nyugszanak. Az épületrész közepén Dobó István, az egri várkapitány síremléke foglal helyet.
A Kazamata külön kiállítási helyszín, amely a 16. század végén épült. A kazamatákba a földszinti kaszárnyatermeken keresztül juthatunk el. A Romkert a várdombon található középkori székesegyházak maradványait tárja elénk. A Nagypincében börtönkiállítás látható, amely a régi Magyarországon ismert büntetési formákat mutatja be, a megszégyenítés különböző módozataitól a kivégzéseken használt eszközökig.
A múzeum része az Egri Képtár is, amelynek előzménye a Bartakovics Béla által 1872-ben alapított Líceumi Képtár. Alapgyűjteményét Asztalay László kanonok és Bartakovics Flóris gyűjteménye alkotta. A képtár később Kovács Mihály festőművész, valamint Pánthy Endre címzetes püspök hagyatékával, utoljára pedig Samassa József egri püspök műgyűjteményének darabjaival gazdagodott.

TEMATIKA

3300 Eger, Vár 1.
Nyitva tartás:Lásd a múzeum weboldalán!

+36 36 312 744
www.egrivar.hu
varmuzeum@egrivar.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLETE

Pecsétszám

1010

Kiskönyvtár

710 Vár


Múlt-Kirakó

A tárlat válogatást nyújt Heves megye területéről előkerült régészeti leletekből az őskőkortól a honfoglaláskoráig. A kiállítás a gyűjtemény kezdeteitől a legújabb kutatások eredményeinek bemutatásával nyújt betekintést a régészek és restaurátorok munkájába, hogyan próbálják kirakni az előkerült tárgyakból, jelenségekből történelmünk darabjait.

Dobó István Vármúzeum
EgerAz egri vár története

A vár történetét Szent István király korától a Rákóczi-szabadságharcig bemutató kiállítás a gótikus püspöki palota emeletén kapott helyet.

Dobó István Vármúzeum
EgerKazamata (Kőtár)

Az 1540-es években alakult ki a külső és belső várrendszer, melynek átjárója a ma is látható Setét-kapu volt. A külső vár 1702-ben elpusztult, de a kaput ezután is használták és csak a XIX. század elején falazták be.

Dobó István Vármúzeum
EgerRomkert, Rotunda

Az egri püspökséget Szent István alapította 1001 és 1009 között. A várdombon a XI-XII. század során épült meg a Szent Jánosnak szentelt székesegyház, mely többek közt I. Imre király végső nyughelye lett.

Dobó István Vármúzeum
EgerHősök terme

Az egri várkultusz ápolására szolgál a gótikus Püspöki Palota földszintjén található Hősök terme. 1965-ben helyezték el itt Dobó István vörös márvány síremlékének fedőlapját, mely a páncélba öltöztetett hős várkapitányt ábrázolja.

Dobó István Vármúzeum
EgerBörtönkiállítás

Kivégzés, tortúra és megszégyenítés a régi Magyarországon

A XVI. században a kanonokok házaiból, a kenyérosztó házból és a pékségből, valamint egy nagyméretű magtárból álló épületsor állt a palota udvar nyugati oldalán.

Dobó István Vármúzeum
EgerElődeink fegyverei, fegyvereink elődei

A kiállítás a nemrég elhunyt Péterváry István (1953-2013), egri fegyvergyűjtő hagyatékának egy részét mutatja be. Az egykori hivatásos katona az 1970-es évektől kezdve folyamatosan gyűjtötte a hadtörténelem relikviáit a világ minden tájáról.

Dobó István Vármúzeum
EgerVégvári hősök ágyúi

Dobó István Vármúzeum
Eger