Haáz Rezső Múzeum

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum az Erdély délkeleti részén elterülő Székelyföld központi részének, az egykori Udvarhelyszék néprajzi, helytörténeti, képzőművészeti és természetrajzi múzeuma. A jelenlegi közigazgatási beosztás szerint gyűjtőterülete Hargita megye nyugati részeit, vagyis a két Homoród, a Nagy- és Kisküküllő felső folyása menti területeket foglalja magába. E terület lakosságát a székelység képezi. Nemzetiségi szempontból mozaikszerű összetételű Erdélyben is megmaradt tiszta magyar területnek. A város tudományos-művelődési intézményeinek legrégebbike a Haáz Rezső Múzeum, ugyanakkor egyik legrégebbi Erdélyben is. A Gróf Bethlen János udvarhelyszéki főkapitány által alapított református kollégium könyvtárának első, 1797-ből fennmaradt leltárkönyve (Protocollum) a bizonyíték arra, hogy a könyvtár mellett már lerakták a régiség-, az érem- és az ásványtár alapjait. Ugyanakkor már létezett a fizikai-természetrajzi szertár, a csodás természeti ritkaságok, a klenódiumok, a támogatók címereinek, és a zászlók gyűjteménye. Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharcot követő katonai megszállás, a világháborúk viszontagságai jelentős károkat okoztak a gyűjteményekben, de lassú gyarapodásuk töretlen maradt. Míg egyéb kezdeményezések terméketlenek maradtak, a Haáz Rezső (1883–1958) rajztanár által létrehozott népművészeti gyűjtemény közel négyezer tárgya megvetette az önálló múzeum alapjait. A gyűjtemény 1913-tól nyilvános és 1950-ben lett állami (rajoni) múzeum. Állandó székházat csak 1968-ban kapott, amely 1978-ban az Állandó Képtár épületével bővült. Ekkorra már létrejött a Tompa László és a Tomcsa Sándor emlékszoba. Újabb jelentős gyarapodásra a század utolsó évtizedéig kellett várni. 1990-ben újra egyesült a város muzeális jellegű, 76.000 kötetes Tudományos Könyvtárával - amelyből egykor a múzeum maga is kinőtt. Az intézmény, megszabadulva az ideológiai-politikai kötöttségektől, új fejlődési lehetőséget kapott 1994-ben, amikor visszakerülve a város fenntartásába, jogi személyiség, önálló intézmény lett. A Szejke-fürdőn megkapta az Orbán Balázs sírja előtti egyhektáros területet, melyen az 1972-től kezdődően felállított székelykapu-sor alkotja egy szabadtéri múzeum csíráit. A Haáz Rezső Múzeum életében igen fontos mérföldkőnek számít, hogy egy reprezentatív és korszerű infrastruktúrával rendelkező ingatlanba költözhetett. 2016 májusától az intézmény a Bethlenfalvi út 2–6. szám alatt található Haberstumpf-villában lelt otthonra."535600 Székelyudvarhely / Odorheiu Secuiesc, , Bethlenfalvi út 2-6. sz./str. Beclean nr. 2-6.

Nyitva tartás:Téli nyitvatartás (Október 1 – Március 31.) K-P: 9.00-17.00; SZ-V: 10.00-14.00. Nyári nyitvatartás (Április 1 – Szeptember 31.) K-P: 9.00-18.00; SZ-V 10.00-18.00

+40266218375
www.hrmuzeum.ro
info@hrmuzeum.ro

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
Kiskönyvtár

TEMATIKA

Képzőművészet

Történelem, régészet

Néprajz, helytörténet

Határon túli

Kiállítások