Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma

1891-ben alapították meg a Nógrád Vármegyei Múzeumi Társulatot, amely a nógrádi műkincsek összegyűjtését tűzte ki célul. A gyűjtemény az ajándékozások során gyorsan gyarapodott, ezért Wälder Gyula építész tervei alapján 1914-ben hozzákezdtek egy állandó múzeum építéséhez, de a tárlat csak 1931-ben vált látogathatóvá. Az intézmény az alapító, Nagy Iván történész tiszteletére a Nógrádvármegyei Nagy Iván Múzeum nevet kapta. A II. világháború alatt a gyűjtemény jelentős része elpusztult, így 1945 után újra kellett kezdeni a gyűjtőmunkát. A Palóc Múzeum nevet az intézmény 1950-től viseli, 2013-tól pedig a Magyar Nemzeti Múzeum filiáléjaként működik.
A múzeum A bölcsőtől a sírig – Paraszti ünnepek és hétköznapok Nógrád megyében című központi kiállítása a 19. század végétől ad áttekintést a számos archaikus vonást felmutató nógrádi parasztság életéről. A tárlat fókuszában a családi élet eseményei állnak; megismerhetjük a gyermekszületéssel kapcsolatos paraszti elképzeléseket, a paraszti élet különböző stációit. Az ünnepnapok közül a vasárnapnak és az egyházi év különleges alkalmainak a paraszti kultúrában betöltött szerepéről is tájékozódhatunk.
A Tudós köznemesi könyvtár – Nemzeti történelmünk tüköre címet viselő tárlaton az alapító, Nagy Iván történész a múzeumnak ajándékozott hagyatéka egy részével találkozhat az érdeklődő, a nemzeti történelem kronologikus csomópontjaihoz igazítva, a honfoglalástól a polgárosodás korszakáig. A kiállítás egyben kutatóhelyként is működik; a könyvtár állománya eredetileg mintegy tízezer kötetet tesz ki, ám az anyag legértékesebb része az Országos Széchényi Könyvtárban van letétként.
A múzeum szabadtéri néprajzi gyűjteménnyel is rendelkezik (palóc skanzen), amely a 19. század eleji-közepi állapotokat rekonstruálja. A faház Karancskesziből származik, és 1932-ben került Balassagyarmatra, majd később gazdasági udvarral és az ehhez tartozó épületekkel (istálló, pajta, olajütő) bővült. A skanzen 1996-ban egy kiskápolnával és egy feszület-rekonstrukcióval lett gazdagabb.

A Palóc Múzeum szomszédságában létesült Magyarország első áttelepített épületekből álló szabadtéri múzeuma. A fából készült lakóházat, istállót, pajtát 1932 – 1934 között szállították ide Karancskesziből és Bocsárlapujtőről. Az épületegyüttes jellegzetes palóc porta képét mutatja a 18 – 19. század fordulójáról. A berendezés egy több generációs nagycsalád életterét idézi, amely számos régies jegyet őrzött meg egészen a múlt század elejéig. A parasztporta mellett épült fel utóbb a 19. század végi, Szanda  községbeli kiskápolna („káponka”) másolata, benne öltöztethető  Mária-szobor. Itt látható a jellegzetes Karancs vidéki útmenti faragott feszület rekonstrukciója, amely 19 – 20. századi előképek alapján készült.2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.

Nyitva tartás:Egész évben. Kedd–Szo: 9:00–16:00 NYÁRI nyitva tartás K - Szo: 9.00 - 17.00 óraig, évközi: K - Szo: 9.00 - 16.00

+36 35 500 133, +36 35 300 168 (fax)
www.palocmuzeum.hu
info@palocmuzeum.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
1206
Kiskönyvtár

TEMATIKA

Iparművészet, népművészet

Néprajz, helytörténet

Kiállítások