Tomory Lajos Múzeum

A fővárosi XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre egyetlen kerületi fenntartású muzeális közintézménye a Tomory Lajos Múzeum, amelyet 1956-ban Tomory Lajos iskolaigazgató alapított. Az intézmény 1990 áprilisában kapta meg a minisztériumi működési engedélyt. 1994. január 1-jétől az újonnan alakult pedagógiai intézettel együtt működött Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény néven. 2012 őszén a két intézmény különvált, és a gyűjtemény szeptember 1-jétől szakmai önállóságát megtartva a kerületi Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei részeként, az alapító tiszteletére Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény néven működött.
A főváros hatodik legnagyobb lélekszámú kerületének hagyományőrző és klasszikus múzeumi feladatkörén túl (történeti emlékanyagot gyűjtő-, őrző-, feldolgozó és bemutatóhely) a hely- és pedagógiatörténeti kutatás és oktatás központja. Legfontosabb célja a hely- és oktatástörténeti emlékanyag gyűjtése, megőrzése, bemutatása. Anyagának zöme az ipari-műszaki fejlődés eredményeként létrejött elővárosi település élete, fejlődése, kiemelkedő személyiségei, az itt élők életmódja mellett az oktatás és a nevelés, valamint a gyermekkor, különösen a játékok bemutatására ad lehetőséget.
Több évi kemény munka, számos terv után az igazi, látványos sikereket 2010-ben és 2011-ben értünk el: először a Havanna-projekt keretében elkészült a Havanna kiállítóhely és múzeumi foglalkoztató, majd megnyílt az új település- és oktatástörténeti állandó kiállításunk a „Múzeumsarok” kiállító teremben. Nyertes pályázataink révén színvonalas, tárgyakban gazdag, új kiállításokat, átfogó múzeumpedagógiai programot valósíthattunk meg. Ezért a munkáért 2012-ben vehette át a XVIII. kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, a pályázat kiírója különdíját és az ezzel járó pénzjutalmat. A díjat a helyi közösség érdekeit szolgáló új kiállításokért, az azokat kísérő gazdag múzeumpedagógiai programkínálatért kaptuk.
Több éves előkészítő munkával és a képzőművészeti gyűjteményünk megalapozásával 2016-ban végre elérhetővé vált, hogy feljebb lépjünk a „múzeumi ranglétrán”: áprilistól szakmai besorolásunk területi múzeum lett, az intézmény új neve pedig Tomory Lajos Múzeum.

Múzeumsarok kiállítóhely
2011-ben 75 éve lett város Pestszentlőrinc, 80 éve viseli nevét Pestszentimre és 55 éve alapította Tomory Lajos a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjteményt. Ez volt az apropója annak, hogy „200 év emlékei” - pillanatképek Pestszentlőrinc-Pestszentimre történetéből címmel, valamint „Tomory-terem” – Emlékek oktatástörténetünk múltjából címmel kiállítás nyílt a Múzeumsarok kiállítóteremben. A kiállítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ALFA programja és Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának nagy összegű támogatásával valósult meg.
A pályázatnak köszönhetően Pestszentlőrinc-Pestszentimre XIX-XX. századi vázlatos története, illetve a gyűjtemény jelentős részét alkotó oktatási anyag interaktív bemutatása valósult meg. A kiállítás képek, dokumentumok, tárgyi emlékek, makettek és modellek mellett térképeken mutatja be az elmúlt 150 év, az itt élők életének egy-egy pillanatát, annak a viharos fejlődésnek egy-egy állomását, melynek eredményeként Budapest déli kapujában a néhány száz fős majorsági központokból önálló települések, majd a főváros egyik kerülete, százezres kertváros jött létre. Az egykori birtokosok, híres villalakók felidézése mellett a település fejlődését elősegítő vasútvonalakat, a XX. század első felében önálló nagyközséggé fejlődő Pestszentimrét és az 1936-ban megyei várossá váló Pestszentlőrincet is megismerhetik az érdeklődők. A két település lakóinak többsége az iparból élt, ezért fontos Lőrinc legfontosabb gyárainak, üzemeinek bemutatása. A XX. század közepétől a főváros részeként tovább fejlődő kerületben működik Magyarország legfontosabb közforgalmi repülőtere, melynek dolgozói közül sokan Pestszentlőrincen, Pestszentimrén éltek-élnek. Erre emlékeztetnek a repülőtérhez és az egykori magyar légiforgalmi vállalathoz, a MALÉV-hoz köthető tárgyak, dokumentumok.
A gyűjtemény alapítójának emlékére Tomory-teremként elnevezett második kiállítóteremben megidézzük az iskolai tantermek hangulatát.1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.

Nyitva tartás:kedd-péntek 14:00-18:00, szombat 10:00-14:00

+36 1 290 1585
www.muzeum18ker.hu
muzeum@muzeum18ker.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
Kiskönyvtár

TEMATIKA

Iparművészet, népművészet

Néprajz, helytörténet