Jósa András Múzeum

Digitális Edukációs Múzeumi Órák - DEMÓ 2

2020. június 4.

Trianon

Az országnak ez a legtávolabbi része az egész ország legcsodálatosabb darabja: a történelmi Magyarországnak utolsó tündéri mezeje.” A Móricz Zsigmond tollából származó idézet érzékletesen tárja elénk azt a vidéket, ahol 1868. december 1-jén megszületett a Jósa András Múzeum.

A múzeum névadója, aki Krúdy Gyula szerint „félig elkésett lovag volt”, emberségével, tudásával, kitartásával egyengette a múzeum akkori régészeti gyűjteményének útját. „Úgy dédelgeti a múzeumát, mint anya a gyermekét. Ha közönyt lát, el-elkeseredik, de nem csügged. Tudja, hogy a magnak is érnie kell a földben, amíg kikél.”- írta róla lánya, Jósa Jolán. Jósa András öröksége az alapja a napjainkban is folyamatosan gyarapodó gyűjteményeknek, melyek az utódok gondos munkájának köszönhető. A régészeti gyűjtemény mellett történeti, helytörténeti, képző- és iparművészeti, numizmatikai, irodalomtörténeti gyűjtemények őrzik az emlékeket, történeteket. Az állandó és időszaki kiállítások mellett sokszínű múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai foglalkozások kínálatával várjuk az érdeklődőket. Interaktív megoldásokkal inspirálunk, provokálunk, tágítjuk a látókört. A múzeumi óráink, foglalkozásaink és műhelymunkáink az élményszerző tanulás színterei, ahol a gyermekek megfelelő motiváltságot kapnak, s így újabb és újabb sikerélményhez jutnak. Ezeknek a foglalkozásoknak a célja az ismeretátadáson túl, hogy a múzeumok világát megszerettessük, megtanítsuk megfelelő módon használni annak titokzatosan sajátos eszközeit, érdeklődésük és kiapadhatatlan kíváncsiságuk kielégítésére, tudásuk gyarapítására. A kiállításokban zajló közös felfedezés játékos feladatokkal egybekötött érdekes interaktív előadások, párbeszédek, melyeket eredeti tárgyak vagy tárgymásolatok kézbevételével, történetmeséléssel és szerepjátékkal is fűszerezünk. A feldolgozandó témákat mindig kötjük a jelenhez, párhuzamokat keresünk a jobb megértés érdekében, segítünk megtalálni az utat az összefüggések felismeréséhez. Az esélyegyenlőség megteremtése, a látás-, hallás- és mozgáskorlátozottak, valamint értelmi fogyatékkal élők részére speciális programok szervezése számunkra missziós feladat. Az informális tanulás egyik bástyája szeretnénk lenni, valamint az élethosszig tartó tanulásban is aktív szerepet vállalunk. Valljuk, hogy a múzeum mindenkié.

A kérdés, amire figyelj:

A Nyíregyházán megjelent Nyírvidék című hetilapban, később napilapban 1920. június 6-án tudósítottak (1920. 06. 06. 127. szám) a békeszerződés aláírásáról. Ebben a cikkben kitértek arra is, hogy mennyi ideig tartott az ülés, ahol Dr. Bénárd Ágoston és Dr. Drasche Lázár Alfréd aláírta a békeszerződést. Szerintetek milyen hosszúságú volt ez az ülés?  

 

A játékunk egy szókereső, melyhez érdemes a videót megnézni, ezt jeleztük is a szókereső beköszöntőjében.

A játék linkjét ITT találod!

---------------------------------------------------------------------------

A múzeum weboldala:
http://josamuzeum.hu/

Az esemény szervezője: Mozaik Múzeumtúra
Az esemény koordinátora: Örökség Kultúrpolitikai Intézet
Az iskolai program szervezője: Felelős Szülők Iskolája

Facebook esemény: DEMÓ 2 – Digitális Edukációs Múzeumi Órák