Kelet-szlovákiai Múzeum - Východoslovenské múzeum v Košiciach

A Kassai Kelet-szlovákiai Múzeum az őskortól napjainkig tartó időszakokból gyűjti és őrzi az egykori Magyarország és főképp a mai Kelet-Szlovákia területéhez kötődő régészeti, történeti, művészeti és természettudományi emlékeket. Elsődleges feladata a gyűjteményeiben található tárgyi és szellemi örökség kutatása, kiállítása, és hozzáférhetővé tétele. A múzeum 1872-ben Felsőmagyarországi Múzeumegyletként jött létre. Az intézmény létrehozásának kezdeményezője a kassai születésű művészettörténész, Henszlmann Imre volt, az alapító tagok közé tartozott Klimkovics Ferenc, Klimkovics Béla és Myskovszky Viktor. A múzeum gyűjteményeinek alapját az alapító tagok, a kassai polgárok és művészek adományai alkotják. Kezdetben a múzeum Kassa Fő utcáján, egy ma már nem létező, az Aranycsillag fogadónak nevezett épületben működött. Itt nyílt meg az első kiállítás 1876-ban, amelyet I. Ferenc József császár is meglátogatott. A múzeum főépülete 1898 és 1901 között épült fel Jakab Árpád, Jakab Géza és Répászky Mihály tervei alapján. Az épületet 1903. június 21-én nyitották meg. A múzeum főépülete volt az első múzeumi céllal épült objektum a mai Szlovákia területén. A csaknem 500 000 darabot számláló múzeumi gyűjtemény 3 nagy szakosztályra oszlik: történeti, művészettörténeti, természettudományi. A múzeum több állandó kiállítással rendelkezik, melyek közül a leglátogatottabb a Kassai aranykincs és a Rodostó – II. Rákóczi Ferenc Emlékháza. A Kassai aranykincset 1935-ben a Fő utca egyik épületében találták meg. Európai, de világviszonylatban is az egyik legjelentősebb aranylelet: 2920 arany pénzérme, 3 aranymedál és egy reneszánszkori aranylánc alkotja. Ezt a látogató egy páncélteremben, interaktív elemek segítségével egyenként megtekintheti. A II. Rákóczi Ferenc Emlékház épülete annak a háznak a mintájára épült, amelyben a fejedelem 1720 és 1735 között a törökországi Rodostóban (ma Tekirdag) élt. Az állandó kiállításon a fejedelemhez kötődő tárgyakat, helyeket, eseményeket mutatunk be.



040 01 Kosice - Kassa, Námestie Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice

Nyitva tartás:
NOV-ÁPR.: K-Szo 9.00-17.00,
V 13.00-17.00;
MÁJ-OKT.: K-Szo 9.00-17.00, V 14.00-18.00

055/622 03 09
www.vsmuzeum.sk
info@vsmuzeum.sk

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
Kiskönyvtár

TEMATIKA

Természettudomány

Történelem, régészet

Néprajz, helytörténet

Határon túli

Hírek