Légiközlekedési Kulturális Központ

A Légiközlekedési Kulturális Központ 2010-ben alakult meg, Somogyi-Tóth Dániel (karmester, orgonaművész, Debrecen város zeneigazgatója, vitorlázórepülő, légifotós) és Tóth Gábor (Airbus kapitány, vitorlázórepülő) a Malév egykori Tu-154-es szimulátorának rendbehozatala céljából hozta létre. Később azonban a csapat tevékenységi köre kibővült, nagyobb célokat tűztek ki maguk elé ? köztük a Budapest Airport mellett álló skanzen megújítását. A központ 2013 májusa óta szervezi a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér területét bejáró túrákat. A repülőteret egy háromórás program keretében mutatják be a látogatóknak, melynek során a vendégek megtapasztalhatják, hogy a repülőtér egy önálló kisváros saját kutakkal, vízművekkel, hőerőművel és orvosi rendelővel. A buszos túra során lehetőség nyílik a kiszállásra a Központi Tűzoltóbázison, a forgalmi előtéren álló, parkoló repülőgépeknél, valamint a gurulóút vagy a futópálya mellett a biztonsági sávon kívül is. A látogatás alatt a túravezetők izgalmas előadásokat tartanak a repülőtér működéséről. Előre bejelentkezni kötelező, amit az internetes foglalási rendszeren keresztül kell lebonyolítani, a repterlatogatas.hu weboldalon. Az LKK 2104 májusában átvette a Ferihegyi Repülőmúzeum ? vagyis az Aeropark ? üzemeltetését a Ferihegy Repülőgép Emlékpark Kulturális Alapítványtól. A múzeum bemutatja a magyar közforgalmú repülés elmúlt hatvan évének fejlődéstörténetét. Az emlékpark 1991-ben nyílt meg az eredeti helyén, de a kiállított repülőgépek és kiszolgáló járművek karbantartására korábban nem jutott elég forrás. Mikor a központ átvette az üzemeltetést, számos felújítási munkát kellett elvégezni ? céljuk az, hogy statikus szoborpark helyett interaktív látogatóközpontot alakítsanak ki. Azóta az Emlékpark Aeropark néven folytatja a működést. A látogatók egy szimulátor segítségével kipróbálhatják például, hogy milyen érzés repülőgépet irányítani. A parkban többek között olyan gépek tekinthetők meg kívülről-belülről, mint a Liszunov Li-2T, a Iljusin Il?18V (HA-MOA), vagy a Tupoljev Tu?134 (HA-LBE).1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 19. számú épület 2.

Nyitva tartás:III. utolsó vasárnapja?V. 31. valamint IX. 1.?X. utolsó szombatja: Hét-Vas: 9:00-18:00, VI. 1.-VIII. 31.: Hét-Csüt: 9:00-18:00, Pén-Vas 9:00-20:00, X. utolsó vasárnapja és XI. 30., valamint III. 16. és III. utolsó szombatja között: Hét-Vas: 9:00-17:00, XII. 1.-III. 15.: Szom-Vas 10:00-16:00, csoportoknak hétköznap is

+36 1 296 7489; +36 20 617 4141
www.aeropark.hu
info@repterlatogatas.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
Kiskönyvtár

TEMATIKA

A ajánlatai

A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc nyomában 7.

Adománygyűjtő túra

A Városi Kultour - a nagy érdeklődésre való tekintettel- 2019. szeptember 21-én újra megrendezi adománygyűjtő túráját, amely 11.00 órától rajtól a Magyar Nemzeti Múzeum előteréből, a cél pedig az Újgrundon (Bp. VIII. Nagytemplom utca 30.) lesz.

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest


30 éve nyílt meg a határ

Kulisszatitkok a

1989. május 2-án az osztrák-magyar határon megkezdődött a műszaki határzár, a vasfüggöny lebontása. Ezután több száz keletnémet állampolgár szökött át a határon Ausztriába. Sokan a budapesti nyugatnémet, prágai és varsói nagykövetségeken kértek menedéket.

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest


Cérnahangversenyek

Ősi zene Mongóliától a Kárpát-medencéig

2019. szeptember 28-án szombaton 11:00-kor ismét Cérnahangversenyek nagyóvodásoknak és általános iskolásoknak.

Bartók Béla Emlékház
Budapest


Lajta Gábor | Az ajtón túl

Festmények 1985–2019

A ki­ál­lí­tás­ban a mű­ter­mi mo­del­lek után fes­tett akt­ké­pek, az akt­té­ma „mi­to­ló­gi­ai” ak­va­rell­jei, a kon­cert- és éj­sza­kai képek nagy és egé­szen kis mé­re­tű da­rab­jai sze­re­pel­nek, va­la­mint egy vá­lo­ga­tás Az orosz­lán nyel­ve című so­ro­zat da­rab­ja­i­ból.

Műcsarnok
Budapest


Kondor Attila | Szabadságtapasztalat

A mű­vész egész pá­lyá­ja során el­mé­lyül­ten fog­lal­ko­zik a kép­ző­mű­vé­szet­nek gon­do­la­ti hát­te­ret biz­to­sí­tó fi­lo­zó­fi­ai, esz­té­ti­kai alap­kér­dé­sek­kel úgy, hogy mi­köz­ben érez­he­tő a múlt em­lé­ke­i­nek, ered­mé­nye­i­nek tisz­te­le­te, min­den mű a saját sze­mé­lyes ta­pasz­ta­lá­sá­ból, él­mé­nye­i­ből szü­le­tik.

Műcsarnok
Budapest


Konkoly Gyula | 68 – 78

A gaz­dag és szer­te­ága­zó élet­mű­vet fel­vo­nul­ta­tó Kon­koly Gyula, az Ipar­terv ge­ne­rá­ció egyik leg­is­mer­tebb kép­vi­se­lő­je, a leg­kü­lön­fé­lébb avant­gárd és ne­o­avant­gárd kí­sér­le­te­ket kö­ve­tő­en tért vissza a fi­gu­ra­tív fes­té­szet­hez.

Műcsarnok
Budapest