Adatvédelmi nyilatkozat

A www.mozaikmuzeumtura.hu honlap és Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazás üzemeltetőjének adatai:

Név: Örökség Kultúrpolitikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 14. Cégjegyzékszám: 01-09-987757

Adatvédelem
Szervező a regisztráció és a jutalom/nyeremény igénylése során a Múzeumlátogató által rendelkezésre bocsájtott adatokat az információs önrendelkezési jogról és információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény rendelkezései szerint a szükséges technikai és biztonsági előírások betartásával kizárólag a regisztrációval összefüggően kezeli.

Felelősség
A Szervező nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a www.mozaikmuzeumtura.hu honlap akadálytalan működését és a weboldalon történő regisztrálást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szervező nem vállal felelősséget a webáruház használata során fellépő szoftver, kommunikációs vagy egyéb technikai hibákért. A Múzeumlátogató kötelessége, hogy az elvárható fokozott gondossággal kezelje a regisztrációhoz szükséges adatait, így különösen a felhasználónevét és jelszavát, így a Szervező nem vállal felelősséget a felhasználói adatok illetéktelen használatából eredő károkért. A Múzeumlátogató felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával a Szervezőnek, vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Egyéb rendelkezések

A jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar jog és annak hatályos rendelkezései tekintendők irányadónak. Irányadó jogszabályok: 1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény.2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.4. Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.