Márton Áron Múzeum

A múzeum 2010-ben, Márton Áron (1896– 1980) erdélyi püspök halálának harmincadik évfordulója alkalmából nyílt meg a jeles személyiség szülőfalujában, az egykori egyházi iskola épületében. Az intézmény létrehozóinak szándéka a tiszteletadás mellett az volt, hogy a múzeum széles körben megismertesse a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye püspökének életútját, munkásságát a 20. századi Erdély változó történelmének fényében. Az épület  két termében és pincehelyiségében megtekinthető kiállítás 20. századi időutazásra, elmélkedésre és kérdésfeltevésre ösztönzi a látogatót, körüljárva Márton Áron életének „titkát”: hogyan válhatott az egyszerű parasztfiú korának éles látású és csalhatatlan igazságérzetű szellemi vezetőjévé, sokak számára egyedüli tájékozódási ponttá a kommunizmus évtizedeiben. Az állandó tárlat elsősorban a fiatalokat és a középgenerációt kívánja megszólítani gazdag szöveg- és képanyagával, hangzó- és videóanyagaival, továbbá a kiállítás érintőképernyőn olvasható összefoglalásával. A mintegy 120 négyzetméternyi felületen létrehozott tárlat kronologikus rendben mutatja be a püspök életútját. A kiállítás tizenhét egységét végigjárva a látogató végigkísérheti Márton Áront szülőfalujától egészen haláláig, de az erdélyi magyar és katolikus kisebbség két világháború közötti történetébe is betekintést nyerhet. A múzeum honlapján elérhető dokumentumtár az érdeklődőknek a témában való elmélyülését segíti. Márton Áron időrendi sorrendbe állított beszédei és írásai, illetve a róla szóló szakirodalom mellett archív hangfelvételeket és fényképeket is találhat itt az olvasó. A múzeumot a Márton Áron Egyesület Csíkszentdomokosért,   Csíkszentdomokos önkormányzata, valamint a helyi római katolikus plébánia közösen hozták létre, nagylelkű támogatók és készséges közreműködők segítségével.537275 Csíkszentdomokos / Sândominic, , str. Alszeg nr. 1762.

Nyitva tartás:

+40 741 484 716, +40 753 990 667
www.martonaronmuzeum.ro
latogatas@martonaronmuzeum.rom, martonaronmuzeum@martonaronmuzeum.ro

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
Kiskönyvtár

TEMATIKA

Történelem, régészet

Egyházi gyűjtemény

Határon túli