Múzeumba menni jó - 2022. október

images/World Press Photo 2022.jpg

Még táncol az őszi levél az avaron, az árnyban a som fanyar ékszere villog a bokron, de a fáradt nap sugara már októberi fény. Mostantól rövidülnek a nappalok, köd száll, a lámpa imbolyog. Őszi pompájában virul az október, a múzeumok kiállításai továbbra is várják a látogatókat.


Fotó/Forrás: © Magyar Nemzeti Múzeum

World Press Photo 2022 Kiállítás | 2022.09.23 – 2022.10.30 | Magyar Nemzeti Múzeum
2022. szeptember 22-én nyílt meg a világ legrangosabb sajtófotó-pályázatának budapesti kiállítása, a World Press Photo 2022, mely 2022. október 30-ig tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban. A World Press Photo 2022 kiállítás képeit a nemzetközi zsűri 130 ország 4066 fotóriporterének 64 823 fotójából válogatta. A World Press Photo pályázat és az ehhez kapcsolódó, számos országban megrendezett kiállítás 1955 óta évről évre a világ minden tájáról érkező hiteles, érzelmeket ébresztő és elgondolkodtató fotók segítségével foglalja össze a legutóbbi esztendő történéseit.

A World Press Photo alapítvány pályázata idén jelentősen megújult. Az egyik legfőbb változás, hogy az előzsűrizés regionálisan zajlott: külön-külön értékelték az afrikai, az ázsiai, az európai, az észak- és közép-amerikai, a dél-amerikai, a délkelet-ázsiai és az óceániai régióból küldött pályaműveket. A másik fontos újdonság, hogy 2022-től mindössze négy kategóriában lehet pályázni: egyedi fotó, képriport, hosszú távú munkák és nyitott forma.

Fotó/Forrás: © Magyar Mezőgazdasági Múzeum

„Ahol víz van, hal is akad” | 2022.09.16-tól látogatható | Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Új állandó halászati kiállítás nyílt szeptember 16-án a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A tárlat azt a honfoglalástól napjainkig tartó folyamatot mutatja be a közönségnek, mely a Kárpát-medence halban gazdag vizeiben zajlott. A kiállítás részletezi az egyes történelmi korokra jellemző halászati és halgazdálkodási viszonyokat, folyamatokat, régi idők halászati eszközeit, írásos, illetve tárgyi emlékeit, így az érdeklődők a halászat mellett közelebbről is megismerkedhetnek a sokrétű vízi élővilággal. Az „Ahol víz van, hal is akad” című tárlat eredeti tárgyak, illetve makettek segítségével eleveníti fel s mutatja be a közönségnek a különböző halászati módszereket, melyeknek segítségével a látogató arra is rácsodálkozhat, hogy a halászat, illetve annak eszközei a történelem során szinte alig változtak.

Fotó/Forrás: vaskarika.hu

Petőfi színvilága / A népi díszítő- és tárgykultúra színhasználata a kortárs képzőművészetben | 2022 09.15-től látogatható | Szombathelyi Képtár, Galéria
A Szombathelyi Képtárban nyílt kiállítás a Vasi Skanzenben rendezett FA Képzőművészeti Alkotóműhely keretében készült műveket tárja a látogatók elé. A tárlat központi célja, hogy a kortárs képzőművészet és a népi tárgyalkotó kultúra kapcsolata egy új térben, intenzív műhelymunka során kialakuló szemléletben jelenjen meg, ezzel teret engedve a kortárs értelmezéseknek, melyek a korábbi kapcsolódási pontokra reflektálnak, valamint párbeszédbe állítják a népi tárgyalkotó kultúra és díszítőművészet értékeit az aktuális olvasatokkal és vizuális lehetőségekkel. A műhely és a Petőfi színvilága / A népi díszítő- és tárgykultúra színhasználata a kortárs képzőművészetben című kiállítás alapfelvetése a népi kultúra tárgyalkotó művészete s a kortárs képzőművészet közötti kapcsolat intenzív vizsgálata.

Fotó/Forrás: Kupcsik Dóra

Kelet-Afrika csodavilágában – Dr. Sáska László élete a Marostól a Meruig | 2023. 09.24-ig látogatható | Magyar Földrajzi Múzeum, Érd
Az időszaki kiállítás a Magyar Földrajzi Múzeumban őrzött Dr. Sáska László (1890 – 1978) hagyaték fotóiból, dokumentumaiból s tárgyaiból ad közre néhány becses darabot a látogatóknak. A gyűjtemény legnagyobb részét a doktor özvegye, Sáska Mária ajándékozta a múzeumnak, a mázsányi súlyt kitevő anyagot pedig a Magyar Tudományos Afrika Expedíció juttatta haza a tanzániai Arushából 1988-ban. Dr. Sáska László lányától, Endrédi Istvánnétól kapott dokumentumok szintén ebben az évben gazdagították tovább a gyűjteményt. A Kelet-Afrika csodavilágában – Dr. Sáska László élete a Marostól a Meruig című izgalmas kiállításhoz kapcsolódóan tárlatvezetéssel és felfedező hátizsákkal várják az iskolai csoportokat. A hátizsák segítségével a diákok is felfedezőkké válhatnak a szafari kalap, távcső, valamint az iránytű segítségével, melyek a különböző, tárlathoz köthető feladatok megoldásához szükségesek.

Dr. Sáska László 1890-ben született a Maros menti Nagyenyeden, tanulmányait a Bethlen Kollégiumban kezdte meg. Különösen természetrajztanára, Szilády Zoltán, a neves zoológus volt rá nagy hatással: már másodévesként övé lett a legszebb rovargyűjtemény. Az orvosi egyetemet Kolozsváron kezdte meg, majd Budapesten fejezte be. Orvosként a trópusi betegségek kutatása, szenvedélyes vadászként pedig Afrika nagyvadjai vonzották a fekete földrészre. Afrikában először Szomáliában, Mogadishuban töltöttek pár hónapot, majd Hailé Szelasszié császár Abesszíniájában telepedett le. Többszöri költözés után végül a Meru vulkán lábánál, Arushában állapodott meg, ahol Sáska doktor halála napjáig gyógyította betegeit.Fotó/Forrás: Tatabányai Múzeum 

Visszhangok - Petőfi-reflexiók |2022. szeptember 16. – 2023. március 18. |Tatabányai Múzeum, Tatabánya
A Visszhangok című összművészeti kiállításban Petőfi Sándor különféle alkotói korszakaira, témáira reflektálnak kortárs képzőművészeti és költészeti alkotások. A tárlatnak nem szándéka, hogy a teljes Petőfi-életművet vizsgálja és bemutassa, vagy épp egy-egy kiemelkedő költeményt parafrazeáljon, célja viszont, hogy kortárs alkotásokon keresztül, a 21. század emberének tapasztalásait, megszólalásait felhasználva segítse a 19. század emberének problémafelvetéseit értelmezni és befogadni. Grafika és vers párbeszédéből, kémiájából alakul ki tehát az a visszhang, amely a Petőfi-életút egy-egy fontosabb motívumáról verődik vissza a jelenbe.

A kiállítás első része a Sötét verem címet viseli, ami a költő A szerelem, a szerelem című versét idézi: „A szerelem, a szerelem, | A szerelem sötét verem; | Beleestem, benne vagyok, | Nem láthatok, nem hallhatok.” Petőfi Sándor költészetében hangsúlyos ihletforrás volt a szerelem, és úttörőnek tekinthető hitvesi költészete is a magyar irodalomban. A kiállítás második blokkjából, a Felhőkből Petőfi azonos című versciklusának hangulata köszön vissza ránk. Az idő természete, az értékek viszonylagossága és válsága dominál ezekben az erősen alanyi líraisággal megírt szövegekben, melyek jelentőségét az is mutatja, hogy műfaji, tartalmi és formai szempontból jelentősen eltérnek a költő korábbi alkotásaitól. A harmadik fejezet – Jövendölés – az azonos című Petőfi-versre utal, melyben a lírai én megálmodja saját végzetét. Az álom, az élet és a halál motívumai összefonódnak és feloldódnak egymásban, az ehhez tartozó kortárs versciklus pedig – ennek analógiájára – olyan írásokat tartalmaz, melyek a történelem, a mitológia és az irodalom különféle szereplőinek álmát örökítik meg, melyekben megjövendölik saját végzetüket.

Fotó/Forrás: smmi.hu

Az illusztrációk aranykora 2. - Gerinces állatok ábrázolásai | 2022. 09.29-től látogatható | Rippl-Rónai Múzeum Fekete István Látogatóközpontja, Kaposvár
2022. szeptember 29-én Az illusztrációk aranykora 2. - Gerinces állatok ábrázolása címmel nyílt új kiállítás a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Fekete István Látogatóközpontjában. A tárlat, mely a két részes kiállítássorozat második része, ezúttal a gerinces fajok bemutatására fókuszál. (A kiállítás első része, Az illusztrációk aranykora – Híres flóra és fauna ábrázolások című tárlat 2021. november 16-tól 2021. december 16-ig volt látogatható s a növények és gerinctelen állatok ábrázolásait mutatta be.) A szeptember végén megnyílt tárlaton a gazdagon illusztrált információs táblák mellett a Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményeiből származó eredeti könyvek, kétéltűek és hüllők modelljei, madarak, valamint az emlősök preparátumai ígérnek maradandó élményt a látogatóknak. A kiállított műtárgyak között vannak különleges, eddig soha be nem mutatott darabok és olyan védett fajok, melyeket a természetben is ritkán lehet látni.

A természettudósok, művészek által készített illusztrációk igazi aranykorát a 17-20. század hozta el, mikor az egyre szélesebb körben elérhető nyomtatott könyvek színes ábrákkal való gazdagítására hatalmas volt az igény, azonban akkoriban a fényképezés még nem terjedt el. A módszerek és vezérelvek évszázadok alatt szinte alig változtak: valósághűségesre és részletgazdaságra törekvő, a természettel való mély kapcsolat, ahol az illusztráció megalkotásához alapos megfigyelés és elmélyülés szükséges.

Fotó/Forrás: © Magyar Nemzeti Múzeum

Ritual and Memory. The Ancient Balkans and Beyond |2022. szeptember 21. – 2023. február 19. | New York University Institute for the Study of the Ancient World, New York University
FIRST KINGS OF EUROPE
2022. szeptember 21-én nyílt meg New York-ban az Institute for the Study of the Ancient World galériájában a chicagoi Field Museum of Natural History a First Kings of Europe (Európa első királyai) címet viselő grandiózus nemzetközi kiállítása első állomásaként a „Ritual and Memory: The Ancient Balkans and Beyond / Rituálé és Emlékezet: Az ősi Balkánon és azon túl” című tárlat, amely elsőként mutatja be tizenegy Közép- és Dél-Kelet-európai ország (Magyarország, Románia, Bulgária, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szlovénia, Albánia, Montenegró, Észak-Macedónia és Koszovó) több száz kiemelkedő jelentőségű őskori műtárgyát.

A több észak-amerikai helyszínt érintő vándorkiállítás számára Magyarországról a Magyar Nemzeti Múzeum mellett több múzeum (debreceni Déri Múzeum, szegedi Móra Ferenc Múzeum, Budapesti Történeti Múzeum, Szentesi Koszta József Múzeum, békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum és a székesfehérvári Szent István Múzeum) is részt vett ebben a különleges nemzetközi projektben és kölcsönözte a legkiemelkedőbb jelentőségű és értékű műtárgyait ősrégészeti gyűjteményeiből.
A kiállítás egyedülálló alkalmat nyújt arra, hogy a nemzetközi nagyközönség megismerhesse a Balkán és a Kárpát-medence területén, a neolitikum és vaskor között élő (Kr.e. 6000 – Kr.e. 100) őskori közösségek régészeti leletanyagát. Az itt összegyűjtött és kontextusba helyezett tárgyak terjedelme, minősége és jelentősége egy mérföldkőnek számító kiállítás hozott létre.