Óbecsei Városi Múzeum

Az Óbecsei Városi Múzeumot, melynek székhelye a valamikori Gerber-házban található, 1953-ban alapították. 1956-ban az intézmény keretein belül jött létre a képtár, ezt követően néhány évig Becsei Városi Múzeum és Képtár néven működött, jelenlegi nevét pedig 1990-től viseli. Az Óbecsei Városi Múzeum a komplex intézmények közé tartozik, illetékessége Óbecse község területére terjed ki. Célja a Tisza mente kulturális hagyatékának kutatása, gyűjtése és őrzése. Anyaga régészeti, éremtani, történelmi, néprajzi, természetrajzi, képzőmű- vészeti és iparművészeti gyűjteményt foglal magába. Állománya jelenleg mintegy 16 ezer darabot számlál. A természetrajzi gyűjteményt többek között a bácsföldvári Antal László közel hatszáz darabos, preparált madarakból álló kollekciója gazdagítja. A régészeti osztály az Óbecse környéki ásatások leletanyagát mutatja be. A történelmi osztályon jelentős a plakátok, képeslapok és a város épületeit megörökítő fényképek gyűjteménye, de számos térkép, érme, könyv, folyóirat és különböző brosúra is megtalálható itt. Az újságkollekció a 19. századtól napjainkig terjed, de van közoktatási  és katonai gyűjtemény is. A képzőművészeti anyag Czigány Dezső, Szabados Gábor, Pechán József, Ács József, Petrik Pál és Skrabány Viktor képei mellett 19. századi ikonokat és portrékat, valamint a művésztelep alkotói által adományozott festményeket tartalmaz.

A múzeum jelentős szerepet játszott az óbecsei művésztelep 1954-es megalakításában, és annak fenntartásában jelenleg is fontos részt vállal. A művésztelep munkájában vajdasági vagy a Vajdaságból származó elismert művészek, illetve fiatal alkotók, képzőművészek és iparművészek vesznek részt.21220 Óbecse / Бечеј,, Главна улица 25. (Bečej, Glavna ulica 25.)

Nyitva tartás:08:00 - 19:00

+381 21 691 5765
www.gradskimuzej.becej.net
muzej.becej@gmail.com

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
Kiskönyvtár

TEMATIKA

Iparművészet, népművészet

Természettudomány

Néprajz, helytörténet

Határon túli

Kiállítások