Szatmár Megyei Múzeum

A Szatmár Megyei Múzeum több helyi muzeális gyűjtemény utóda, melyek közül az 1891-ben alapított Kölcsey Kör, a nagykárolyi vármegyei múzeum, valamint az 1905-ben létrehozott szatmárnémeti városi múzeum volt a legfontosabb. A két világháború között a megyeszékhely Szatmárnémetibe költözött, így a vármegyei és a városi gyűjtemény összeolvadt, az 1930-as években pedig jelentős bővítésére került sor. A második világháborút követően a múzeumot 1958-ban szervezték újjá, Aurel Popp képzőművész irányításával. Ekkor került az intézmény a szatmárnémeti Vécsey-házba, ahol 1986-ig működött, majd – a képzőművészeti gyűjtemény kivételével – az 1936-ban épített vármegyei székhelyre, a később megyei pártháznak is használt épületbe költözött A múzeum 1968 óta megyei rangú, jelenleg 24 kiállítóhelyet tart fenn, köztük a nagykárolyi és tasnádi városi múzeumokat, a Tövishát néprajzi értékeit bemutató bogdándi Sipos László Magyar Néprajzi Múzeumot, az Ady Endre Szülőház és Emlékmúzeumot, két régészeti parkot, a mezőpetri sváb házat, valamint több más tájházat és falumúzeumot. Az intézmény szervezetében restaurátor laboratórium és könyvkiadó is működik.

A megyei múzeum fő profilja a régészet,  a helytörténet és a néprajz. V. Lucatiu úti székhelyén állandó régészeti, történeti és néprajzi tárlatok láthatók, amelyek a megye  és a város egykori mindennapjait mutatják be. Látványosak a bronzkori és a kelta leletek, valamint a kincstár-terem, ahol húsznál is több antik, középkori és kora újkori éremkincslelet látható. Jelentős a szatmárnémetiben működött céhek történetét bemutató gyűjtemény, akár- csak a várostörténeti és az egyházművészeti kiállítás. A reformkor és a 19. század egé- szének pezsgő helyi intellektuális életét olyan személyek – Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Tompa Mihály, Ady Endre- relikviái illusztrálják, akik közvetlenül kötődtek a városhoz, illetve a megyéhez. A néprajzi kiállítás a Szatmár területén élő közösségek tradicionális kultúráját mutatja be: avasi és bükk-vidéki román enteriőröket,  szamosháti és tövisháti magyar viseleteket és tárgyakat, valamint a szatmári sváb közösségek  emlékanyagát. Mindezek mellett időszaki kiállításokat is rendeznek az épületben.440031 Szatmárnémeti / Satu Mare, , Bd. V. Lucaciu nr. 21.

Nyitva tartás:K-V 09:00-17:00

40 261 737 526
www.muzeusm.ro
muzeusm@gmail.com

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
Kiskönyvtár

TEMATIKA

Néprajz, helytörténet

Határon túli

Kiállítások