Csíki Székely Múzeum

Hargita megye legnagyobb múzeuma, a Csíki Székely Múzeum helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény. Elsődleges feladatának a Csíki-medence kulturális örök- ségének feltárását, őrzését, feldolgozását és bemutatását tekinti. Az 1950-es években Csíkszeredai Múzeum néven önállósult intézmény a Domokos Pál Péter tanár, Nagy Imre zsögödi festőművész és Vámszer Géza tanár kezdeményezéséből alakult, az 1930-as években létrejött gyűjteményt használta fel törzsanyagul. Az 1970-es évek elején a múzeumi gyűjtemény a Mikó- várba költözött. A 18. századi, reneszánsz ízlésű sarokbástyás várkastély építője Hidvégi Mikó Ferenc, Csíkszék főkapitánya, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem diplomatája volt. A Csíki Székely Múzeum jelenlegi gyűjteménye régészeti, néprajzi, természettudományi, képző- és díszítőművészeti tárgyegyütteseket ölel fel. A régikönyv-kollekció alapjául a csíksomlyói ferences rendház és a Csíkszeredai Katolikus Gimnázium könyvtárának régi állománya szolgál. A székely faházakat és kapukat bemutató szabadtéri gyűjtemény is a múzeum anyagának részét képezi. Az intézmény állandó kiállításokon mutatja be a Mikó-vár történetét, a csíksomlyói ferences nyomdát, egyháztörténeti ritkaságokat (Megmentett szakrális kincseink), valamint a paraszti világ mindennapjait (Csíki idők járása – Népi életképek a mindennapokból). Tudományos funkciója mellett a Csíki Székely Múzeum a régió fontos idegenforgalmi cél- pontja is egyben: a négy állandó tárlat mellett a rendkívül népszerű időszaki kiállításokat évente több tízezer látogató tekinti meg. A múzeum fiókintézményeként működik Csíkzsögödön (ma Csíkszereda része) a budapesti képzőművészeti akadémián tanult, majd szülőfalujába hazatért, székely témákat feldolgozó  festőművész, Nagy Imre nyolcvanadik születésnapja alkalmából a művész szülőházának kertjében épült galéria. Életművének nagy  része, összesen 6544 tétel található itt: vázlatok, krokik, portrék, kompozíciók,  metszetek, rézkarcok és tájképek. A Nagy Imre Galéria szomszédságában látogatható a művész emlékháza is, amely személyes tárgyait, emlékeit tárja az érdeklődők elé.530132 Csíkszereda / Miercurea Ciuc, , Piaţa Cetăţii nr. 2.

Nyitva tartás:

+40 266 372 024, +40 753 073 531
www.csikimuzeum.ro
info@csikimuzeum.ro

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
Kiskönyvtár

TEMATIKA

Néprajz, helytörténet

Határon túli