Haszmann Pál Múzeum

A Székely Nemzeti Múzeum külső egységei közé tartozó csernátoni falumúzeumot alapítójáról, Haszmann Pálról nevezték el 1999-ben. Az intézmény 1973 óta működik a község felszegi falurészében, a 17. századi alapokon nyugvó Damokos Gyula-udvarházban és annak közel kéthektáros parkjában. A múzeum skanzenjellegét a kertbe telepített régi székely házak, székelykapuk, a vízimalom, a székely népi építészeti örökség jellegzetes típusai adják. A 17–19. századi, többosztatú, ereszes és tornácos házak korabeli bútorzattal, berendezéssel, tárgyi emlékanyaggal a régi falusi élet hangulatát idézik, akárcsak az eredeti formájukban felállított, restaurált háromszéki székelykapuk. A vidék méhészkedési múltját áttekintő tárlat önmagában is különleges egysége a szabadtéri múzeumnak. A kúriában található a község és vidéke művelődéstörténetét, valamint nevezetes személyiségeinek életét, munkásságát bemutató alapkiállítás, de festett bútrokat, régi kályhacsempéket, szőttes- és viseletkiállítást is találnak itt az érdeklődök. A múzeum udvarán Csernáton nagy szülötteinek, Bod Péternek és Végh Antalnak a mellszobrai állnak. A skanzen egyik legértékesebb gyűjteménye a régi mezőgazdasági szerszám- és gépkiállítás, amely Háromszék gazdálkodásának múltját hivatott bemutatni: korabeli gőzgépeket, cséplőgarnitúrákat, traktorokat, motorikus erőgépeket, talajművelő gépeket, továbbá jónéhány egyedi mezőgazdasági szerszámot talál itt a látogató. A Damokos-kúria késő középkori boltíves pincéjében kapott helyet a magyar öntöttvasművességet bemutató „kályhamúzeum”, amely nemcsak kályhákat, hanem dísztárgyakat, a hitélettel és a temetőkultúrával kapcsolatos művészi öntvényeket és használati tárgyakat is magába foglal. A múzeum további értékes gyűjteménye a technikatörténeti eszközöket felvonultató „rádiós” kiállítás: a vevőkészülékek sokasága mellett hangrögzítő és hangvisszaadó készülékek, korabeli telefonok, gramofonok, patefonok is helyet kaptak ebben. A múzeummal párhuzamosan működik a Csernátoni Népfőiskola, amely ötödik évtizede vállalja, hogy a hagyományos helyi mesterségeket (fafaragás, bútorfestés, nemezelés, szövés-fonás, ács-, asztalos- és kerekesmesterség, művészi kovácsolás, székelykapu-építés) továbbadja az érdeklődő fiataloknak.527070 Csernáton / Cernat, Kovászna megye / jud.Covasna, 330, Cernat 527070

Nyitva tartás:K-P 9.00-17.00; Sz-V 9.00-14.00

0040 746 103 796
www.sznm.ro
hpmuzeum@yahoo.com, haszmannorsi@yahoo.com

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
Kiskönyvtár

TEMATIKA

Irodalom, színháztörténet

Néprajz, helytörténet

Mezőgazdaság, agrártörténet

Határon túli

Kiállítások