Múzeumba menni jó - 2022. június

images/II. Andras.jpg

Június Szent Iván hava. A meteorológia Nyárelőként tartja számon az első nyári hónapot, a nyári napforduló az északi féltekén június 21-re esik. A napfordulóhoz világszerte világi és egyházi ünnepek kapcsolódnak, ekkor van az év legrövidebb éjszakája. Az emberiség történelme során a fény és a sötétség váltakozása mágikus eredettel bírt: a sötétség az elmúlást, a fény a megújulást jelentette, ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget. 

Az ország egyik legnagyobb kulturális rendezvénye, a Múzeumok Éjszakája a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén, szombaton, 2022-ben június 25-én kerül megrendezésre, immár huszadik alkalommal. A múzeumok, kiállítóhelyek, muzeális gyűjtemények koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal és számos rendkívüli meglepetéssel készülnek arra, hogy minden látogató számára felejthetetlen élmény legyen ez a varázslatos nyáreste. A Múzeumok Éjszakája kiemelt helyszíne idén Szolnok lesz. 2022. júniusában is különleges és informatív kiállításokat ajánlunk olvasóink szíves figyelmébe.

VISEGRÁD HARCOSAI. FEGYVEREK ÉS FEGYVERESEK VISEGRÁD TÖRTÉNETÉBŐL A 4-TŐL A 17. SZÁZADIG
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZTATÓ
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma
Megnyitó időpontja: 2022. május 7.
2025 Visegrád, Fő utca 29.

2022. május 7-én megnyílt a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának új állandó kiállítása a visegrádi királyi palotában. A Visegrád harcosai című tárlat a településhez kötődő harcosokat és azok fegyverzetét, ruházatát mutatja be a késő római kortól a kora újkorig, a Kr. u. 4-17. század közötti időszakban. A Visegrád harcosai kiállítás múzeumpedagógiai foglalkoztató is, fegyverteremként lehetőséget nyújt az iskolai osztályok ismereteinek bővítésére, az elhelyezett fegyvermásolatokat muzeológus szakember felügyeletével kézbe is lehet venni.
További információ ITT olvasható.


Visegrád harcosai
Fotó/Forrás: © MNM Mátyás Király Múzeuma

SÍRHALOMTÓL A HALOMSÍRIG. VÁLOGATÁS A KISALFÖLD BRONZ- ÉS VASKORI TEMETKEZÉSEIBŐL
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, 2022. május 28. – 2022. augusztus 28.
Esterházy-palota ꟾ 9021 Győr, Király utca 17.

Az embert évezredek óta foglalkoztatják a halállal kapcsolatos kérdések: Mi a halál? Van-e halál utáni élet? Mi lesz a lelkünkkel, egész szellemi valónkkal? Létezik-e túlvilág? Ha igen, akkor az hogyan néz ki? Az egyes korokban rájuk adott válaszok alapvetően befolyásolták és a mai napig befolyásolják a minket körülvevő világhoz való hozzáállásunkat, formálják a hitvilágunkat, beépülnek a mindennapjainkba.

A Sírhalomtól a halomsírig című kiállítás termeiben bemutatott temetkezési eljárások Győr-Moson-Sopron megye bronz- és vaskorából származnak. A tárlattal azt reprezentálja, hogy a történelmileg viszonylag rövid, alig két-háromezer éves időszak alatt is milyen sokszínű, egymástól alapjaiban eltérő módon búcsúztatták el szeretteiket őseink: halottaikat akár aknasírba temették, akár elhamvasztva egy urnába helyezték, vagy csak a sírgödör aljára szórták, esetleg a sír fölé halmot emeltek. Noha a kiállítás címe ezen eltérő temetkezési rítusokra utal, jól megmutatkozik az egykor itt élt emberek hasonló célja: az elhunytaktól való tisztességes búcsú, a rangjuknak megfelelő túlvilági lét biztosítása.

További információ és fotók a kiállítás megnyitóról ITT olvasható.

Sírhalomtól a halomsírig
Fotó/Forrás: © Nagy Andrea ꟾ Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

VENDÉGSÉGBEN HERMAN OTTÓNÁL. ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
Herman Ottó Emlékház ꟾ Pele-ház
Megnyitó időpontja: 2022. május 11.
3517 Miskolc-Lillafüred ꟾ Erzsébet sétány 33.

Miskolc város napja alkalmából 2022. május 11-én nyílt meg a Herman Ottó Emlékház új állandó kiállítása Lillafüreden. Herman Ottó és felesége, Borosnyay Kamilla egykori nyaralójában, a Peleházban maga a házaspár fogadja a látogatót. Az emlékházak szokásos életrajzi megközelítéséből kilépve, a kiállítás új, személyes, a hely szellemével harmóniában lévő megközelítéssel mutatja be a hangulatos nyaraló mindennapjait és a felfedezésre váró természeti csodákat. A tárlat egy nyaralóbeli életvilágba, hangulatokba, hétköznapi pillanatokba engedi be a látogatót, egészen közel hozva a mához Herman Ottó és Borosnyay Kamilla lillafüredi mindennapjait. A berendezés valódi és működő, a korabeli (illetve korhű) bútorok funkcionális teret alkotnak. A két szoba egy-egy ülőgarnitúrájába letelepedve, az írónő Borosnyay Kamilla mesekönyveit lapozgatva, a kettejük kapcsolatát és meghitt családi miliőjét láttató fotók és idézetek között érkezünk meg lélekben is a Peleházba.

Vendégségben Herman Ottónál
Fotó/Forrás: © Herman Ottó Emlékház ꟾ Miskolc-Lillafüred

ARANYBULLA 800
A Prímási és Főkáptalani Levéltár és a Keresztény múzeum kamarakiállítása
Főszékesegyházi Kincstár, 2022. május 21. – 2022. augusztus 11.
Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház ꟾ Esztergomi Bazilika ꟾ Főszékesegyházi Kincstár ꟾ 2500 Esztergom, Szent István tér 1.

Az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója alkalmából 2022. május 20-án a Prímási és Főkáptalani Levéltár a Keresztény Múzeummal együttműködve kamarakiállítást rendezett Esztergomban, a Főszékesegyházi Kincstárban. A helyszín kiválasztásában fontos szerepet játszott, hogy a középkorban szinte ugyanezen a helyen őrizték az Aranybulla esztergomi példányát.

Az 1222-ben II. András király által kiadott oklevél fennmaradását ugyanis azáltal kívánták biztosítani, hogy hét eredeti példányban állították ki, amelyek közül egyet az Esztergomi Főkáptalannak adtak át.
A magyar történelem viharait jól jellemzi, hogy napjainkra mindegyik példány elveszett. Az eredeti dokumentum teljes szövegét a Prímási Levéltár tulajdonában lévő legkorábbi, 1318-ban készült másolatból ismerjük. Az 1222-ben kiadott dekrétum nevét aranypecsétjéről, azaz bullájáról kapta. Szintén a Prímási Levéltárban maradt fenn az 1233-ban kiadott beregi egyezmény, amelyen II. András király eredeti aranypecsétje függ, egy ugyanolyan pecsét, mint amelyről az Aranybulla a nevét kapta.
A jubileum alkalmából 2022. május 21. és szeptember 11. között az eredeti aranypecsét a legrégebbi szövegmásolattal együtt látható a Bazilika kincstárában. A tárlathoz kapcsolódó sokszínű szöveges és digitális tájékoztató anyagok segítségével a látogatók megismerhetik a magyar történelem egyik legfontosabb dokumentumát, annak pecsétjével együtt.

Aranybulla 800
Fotó/Forrás: © Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház, Esztergom ꟾ Főszékesegyházi Kincstár

PICTORES MINORES. RADNAI ENDRE MŰGYŰJTEMÉNYE
Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtár, 2022. április 31. – 2022. szeptember 4.
7621 Pécs ꟾ Papnövelde utca 5.

„Minden magángyűjtemény individuális alkotás, melyet véletlen felfedezéseivel a sajátos szempontok szerint válogató ízlés hoz létre. Ezért is lényeges, hogy a képeknek itt nemcsak művészettörténete van, hanem tárgytörténete is. A képnek, mint tárgynak a sorsa az, mely összekapcsolódik a gyűjtő élettörténetével. Mindazon helyek közül, ahol a gyűjtő, Radnai Endre rátalált festményeire, az egyik legfontosabb helyszín az immár régi fényét és jelentőségét vesztett Pécsi Vásár volt. Havonta csütörtökönként a hajnali sötétségben – mert korábban kell érkezni a konkurenciánál – műgyűjtő képvadászok villódzó zseblámpáinak fénye világította meg a kereskedők standjait. (…) Most – esztétikai értékválságok idején, amikor a fiatalabb generációk érdeklődésének hiányában a magyar régiségek maradékát külföldre viszik, amikor a minimalista lakáskultúra „felesleges tárgyakkal nem terhelt életstílust” hirdetve sterilizálja az enteriőröket – itt, a Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtárában Radnai Endre gyűjteménye ennek az eltűnőben lévő műgyűjtői szubkultúrának is emléket állít.”
Anghy András

Pictores minores. Radnai Endre műgyűjteménye
Fotó/Forrás: © Janus Pannonius Múzeum ꟾ Modern Magyar Képtár


ÚJ VILÁG HAJNALÁN – TISZA ISTVÁN
Déri Múzeum, 2022. április 23. – 2022. december 31.
4026 Debrecen ꟾ Kossuth L. u. 1.

Az Új világ hajnalán – Tisza István című kiállítás az Országgyűlési Múzeum és a Déri Múzeum közös tárlata, mely interaktív eszközöket felhasználva mutatja be Tisza István politikai tevékenységét a dualizmus kiemelt problémáinak tükrében. Tisza István (1861-1918) politikus, miniszterelnök, 1886-tól a Szabadelvű Párt színeiben országgyűlési képviselő, 1903 és 1905 között miniszterelnök és belügyminiszter. 1906-ban feloszlatta pártját, és visszavonult a politizálástól. 1910-ben létrehozta a Nemzeti Munkapártot, mely megnyerte a választásokat. 1912 és 1913 között az Országház elnöke volt. Több olyan törvényjavaslatot sikerült megszavaztatnia, mely a hadügyi és védelmi kérdéseket szabályozta. 1913-tól újra miniszterelnök. Ellenezte a háborút, de annak kitörése után minden erőforrást mozgósított, és feltétlen hűséggel viseltetett a németek iránt. Elvetette IV. Károly reformjavaslatait, és ez az ellentét, valamint a belső elégedetlenség vezetett 1917-es lemondásához. Az őszirózsás forradalom idején egyenruhába öltözött ismeretlenek meggyilkolták.

Az Új világ hajnalán – Tisza István című tárlaton eredeti családi fényképek, személyes tárgyak révén, valamint a geszti kastélyból származó bútorokon keresztül ismerhetjük meg Tisza István gyermekkorát, azt az idilli családi közeget, ahol felnőtt, és ahonnan elindult politikai karrierje felé. A kiállítás az egykori miniszterelnök és házelnök személyére, valamint politikájára koncentrál, amely ma is viták kereszttüzében áll. Az időszaki kiállítás, mely debreceni vonatkozású tárgyakkal, dokumentumokkal egészült ki, a Csokonai Irodalmi Laborban tekinthető meg.


Új világ hajnalán – Tisza István
Fotó/Forrás: © Déri Múzeum ꟾ Csokonai Irodalmi Labor

OH, HOL VAGYOK, HOL VANNAK ÁLMAIM?
Madách Imre Emlékkiállítás
SZLOVÁK NEMZETI MÚZEUM – SZLOVÁKIAI KULTÚRA MÚZEUMA ꟾ MADÁCH IMRE-KASTÉLY ÉS TÖRTÉNELMI PARK
991 02 Alsósztregova ꟾ Dolná Strehová, Ulica Madácha 1.

A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma a Szlovák Nemzeti Múzeum országos hatáskörű intézménye, amely a szlovákiai magyarság történelmét és kultúráját mutatja be. A múzeum küldetése azon műtárgyak gyűjtése, védelmezése, tudományos feldolgozása és bemutatása, melyek a szlovákiai magyar kisebbség történelmi, illetve tárgyi és szellemi kultúráját hivatottak szemléltetni. A múzeumot 2002. július 1-én alapította a Szlovák Kulturális Minisztérium, mint a Szlovák Nemzeti Múzeum speciális nemzetiségi múzeumát. Székhelye Pozsonyban a Žižka utca 18. szám alatt elhelyezkedő felújított Brämer-kúriában található. Kihelyezett kiállításait Alsósztregován, Szklabonyán és Kassán lehet megtekinteni.

A Madách-család 1430 körül telepedett le Alsósztregován, mely a nagykürtösi járásban található község. A Madách-kastély az egyik legjelentősebb magyar vonatkozású műemlék Szlovákiában. Itt született Madách Imre, s itt írta meg „Az ember tragédiája” című alkotását. A kastély körül nagy kiterjedésű park található, itt helyezték végső nyugalomra 1936-ban Madách Imre és a szűkebb család földi maradványait. A sírbolt fölött „Az ember tragédiája” által ihletett emlékmű áll, mely Rigele Lajos műhelyéből származik. A kastélyban 1964 óta irodalmi múzeum működik.
Az új állandó emlékkiállítás, melynek átadására 2014. március 26-án került sor, bemutatja a Madách-család életét a 19. században és a környezetet, ahol a világhírű irodalmi mű született. Az állandó kiállítás második része az „Az ember tragédiája” című drámában leírt 15 szín legfontosabb pillanatait mutatja be.


Madách-kastély
Fotó/Forrás: © Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma – Szlovák Nemzeti Múzeum